De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is maandag 15 april, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, worden de hoogte van de contributie en donaties vastgesteld en worden bestuur en commissies samengesteld. Bovendien zetten we enkele bijzondere leden in het zonnetje en wordt de Johan Roeders bokaal uitgereikt aan de spelregelkampioen van onze vereniging. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering nemen we na 27 jaar bovendien afscheid van bestuurslid Jannes Mulder. Komen dus!

In verband met de recente ontwikkelingen rondom het aftreden van onze penningmeester in november 2018 is deze jaarvergadering besloten. Dat wil zeggen dat uitsluitend leden van onze vereniging welkom zijn.

Klik hier voor de agenda van de Algemene Ledenvergadering

Klik hier voor het Algemeen jaarverslag 2018

Klik hier voor het voorstel protocol jaarlijkse kascontrole door kascommissie

Klik hier voor het voorstel tot wijziging van de contributieregeling.

De notulen van de ledenvergaderingen van 19 maart 2018, 14 mei 2018 en 26 november 2018 worden niet gepubliceerd, maar kunnen leden van onze vereniging per mail opvragen: covsgroningen@gmail.com. Ze liggen op 15 april ook klaar voor bezoekers van de vergadering.

We begroeten je als lid graag op 15 april in het GRC-clubhuis!