Vrijdag 23 oktober is Age de Goede overleden. Zijn gezondheid was de laatste tijd al zwak. Hij is rustig in zijn slaap overleden. Age was een betrokken, positief-kritisch en actief lid. De laatste jaren volgde hij de vereniging noodgedwongen op iets meer afstand, maar de verbondenheid bleef. Na elke nieuwsbrief of Aftrap volgde even een berichtje. De uitvaart is woensdag 28 oktober om 11.15 uur in aula 1, crematorium in Groningen (Crematoriumlaan6). Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

Age was lid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken sinds 1 augustus 1957, daarvoor was hij lid van COVS Centraal Drenthe vanaf 1952. Hij was dus al ruim 63 jaar lid van de COVS! Voor onze vereniging vervulde Age diverse functies. Zo was hij een aantal jaren actief in de ontspanningscommissie en toto/lottocommissie en was hij bestuurslid en penningmeester. Die functies vervulde hij in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Hij was in 1974 de eerste COVS-vertegenwoordiger op de zogenoemde kwaliteitszetel in de scheidsrechterscommissie van de KNVB afdeling Groningen. Later werd hij lid van de districtscommissie scheidsrechterszaken van KNVB district Noord.

Age ontving diverse onderscheidingen en werd in 1983 benoemd tot lid van verdienste van onze vereniging. In 2012 werd hij nog gehuldigd voor het zestig jarig COVS-lidmaatschap.

Age, bedankt voor je jarenlange steun en inzet, je vriendschap en je betrokkenheid. Rust in vrede. We wensen de nabestaanden sterkte toe met het verlies van Age.

image-2015-10-26

Age, op de foto in het midden, werd in 2012 onderscheiden omdat hij 60 jaar lid was. Links op de foto Jan Ensing van COVS Noord en rechts onze voorzitter Robert van Dorst