De jaarvergadering van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken op 5 maart jongstleden is zeer vlot verlopen. Inclusief pauze had voorzitter Robert van Dorst slechts 1 uur en drie kwartier nodig om alle agendapunten af te werken. De ruim vijftig aanwezige leden en genodigden toonden zich dan ook erg tevreden en positief. Zo complimenteerde KNVB-bestuurder Minne Modderman de vereniging met het goede beleid. Hij noemde de grote toestroom van jonge leden opvallend. ‘Zorg dat u daar ook specifiek beleid op gaat ontwikkelen, koester de jeugd en zorg dat ze straks het stokje kunnen overnemen’.

Voorzitter Robert van Dorst sprak tijdens zijn openingsspeech kritische woorden aan het adres van de COVS en sprak zijn zorgen uit over de mate waarin de KNVB de COVS betrekt bij zaken. Ook ging hij in op de ontwikkelingen in district Noord waarbij de COVS-verenigingen nadrukkelijk onderlinge samenwerking zoeken. Klik hier voor de hele openingsspeech van de voorzitter.

Het bestuur schetste de beleidsvoornemens voor 2012 en 2013. Zo wil de vereniging de medische faciliteiten uitbreiden. Klik hier voor de uitgesproken beleidsvoornemens.

Voorzitter Robert van Dorst en bestuurslid Evert IJspeert werden herkozen, Alfons de Graaf trad af. Marcel Boekholt werd benoemd tot nieuwe penningmeester, waardoor Martin Schipper terugkeert naar zijn oude functie van vice-voorzitter. In de commissies werd afscheid genomen van Henk Steenhuis. Het lid van verdienste blijft wel betrokken, maar nam na een jarenlange periode afscheid van de commerciële commissie.

Age de Goede werd gehuldigd voor zestig jaar trouw lidmaatschap. Een bijzondere prestatie! De speld voor 25 jaar lidmaatschap aan Reind Land kon niet worden uitgereikt, omdat hij niet aanwezig was. Ook kon de vereniging erelid Tjip Teenstra niet in het zonnetje zetten voor zijn 55 jarig lidmaatschap. Met de gezondheid van Tjip gaat het niet zo goed en hij verblijft momenteel in het ziekenhuis. De Johan Roedersbokaal werd voor de tweede maal in successie uitgereikt aan Bert Volders. Daarover elders op deze site later meer. Voorzitter Robert van Dorst eerde alle vrijwilligers in de personen van Klaas Smith en Alex Traa. Zij werden in de bloemen gezet.

Andere besluiten tijdens de jaarvergadering:

* de notulen van 2011, het algemeen en financieel jaarverslag 2011 en de begroting 2012 werden conform voorstellen vastgesteld

* de contributie voor 2013 werd verhoogd tot 46 euro voor actieve en 40 euro voor niet-actieve leden, de donaties blijven gehandhaafd op 25 euro voor verenigingen en 19 euro voor individuele donateurs

* de commissies werden conform voorstel samengesteld

Onderstaand de foto’s van de jaarvergadering, met dank aan Roel Visscher.

[flickrset id=”72157629546334787″ thumbnail=”square”]