De meeste activiteiten voor het seizoen 2012-2013 zijn inmiddels gepland. Zo willen we 22 december de jaarlijkse Jaarafsluiting met kaarten, sjoelen, darts en buffet houden, is de informele nieuwjaarsinstuif op 5 januari en gaan we van 11-13 januari naar Ameland. Bijzondere datum is ook 8 maart 2013. Op deze dag bestaan we 80 jaar en dat willen we op bescheiden wijze vieren. In het najaar van 2012 hopen we alsnog Bas Nijhuis en Coen Droste te mogen begroeten. Noteer de data dus alvast! Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.