De activiteiten voor het seizoen 2011-2012 zijn grotendeels gepland. De trainingen op de donderdagavond zijn inmiddels weer hervat. Op de dinsdag kan er vanaf 6 september worden getraind. De trainingen zijn van 19.45 – 20.45 uur op het kunstgras van sportpark Copus den Hoorn in Groningen.

We openen dit nieuwe seizoen met een grote BBQ op vrijdag 26 augustus in Haren. Aanmelden kan nog steeds! Klik hier voor meer informatie.

Naast de trainingen en de maandelijkse bijeenkomsten van de seniorensoos, zijn ook inmiddels vertrouwde activiteiten als de nieuwjaarsinstuif (7 januari), de reanimatietraining (6 februari) en de jaarvergadering (5 maart) gepland. Uiteraard wordt er ook opnieuw een technisch weekeinde op Ameland georganiseerd, dit seizoen van 13 – 15 januari 2012. Het kalender- en verenigingsjaar 2011 wordt op zaterdag 17 december met een gezellige avond afgesloten, compleet met warm- en koud buffet. Nadere informatie volgt te zijner tijd.

Op twee momenten organiseren we een grote clubavond. Op maandag 21 november zal een interessante spreker te gast zijn, naast een aantal andere items. Op maandag 2 april organiseren we een technische avond met gebruik van actuele videobeelden. Noteer de data in je agenda!

Klik hier voor de actuele verenigingskalender met alle activiteiten!