Tijdens de de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 maart zijn zes leden gehuldigd, die samen goed zijn voor 265 jaar trouw lidmaatschap. De onderscheidingen waren voor Henk Renken (25 jaar lid), Simon Schuil (40 jaar) en vier leden die elk 50 jaar lid zijn, te weten Roel Bellinga, Jannes Mulder, John ten Cate en Garbrand Nienhuis.

De jubilarissen hebben gemeen dat ze veel verdiensten voor onze scheidsrechtersvereniging hebben. Zo was Henk Renken (Finsterwolde) penningmeester, fungeerde Simon Schuil (Ten Boer) onder andere als secretaris en was Garbrand Nienhuis (Groningen) ooit voorzitter. Ook Roel Bellinga (Groningen) en John ten Cate (Groningen) waren in diverse functies zeer actief voor de club. En Jannes Mulder (Groningen) is dat nog steeds, als bestuurslid. Naast deze onderscheidingen werd Bert Volders als winnaar van het Johan Roeders spelregelkampioenschap gehuldigd. De volledige uitslag van het spelregelkampioenschap volgt later deze week op de site.
Tijdens de vergadering sprak vice-voorzitter Martin Schipper de beleidsvoornemens voor de komende jaren uit. Zo zijn we in gesprek met de KNVB om meer scheidsrechters in het Noorden op te leiden. Dat voornemen sluit aan bij een ander doel en dat is het meer ondersteunen van voetbalverenigingen bij de verenigingsarbitrage. Het bestuur is ook actief bezig met de verjonging en opvolging binnen het bestuur. Jannes Mulder treedt in 2019 terug, terwijl voorzitter Robert van Dorst (Eelde) deze vergadering voor het laatst herkiesbaar is voor een termijn van twee jaar. Ook secretaris Marcel Bellinga (Groningen) heeft aangegeven binnen enkele jaren te willen stoppen.
De vergadering werd door slechts dertig leden bezocht en kende wat hindernissen. Zo was voorzitter Robert van Dorst in verband met familie-omstandigheden afwezig. Ook penningmeester Marcel Boekholt was onvoorzien afwezig en doordat de stukken niet tijdig door de kascommissie konden worden gecontroleerd, werd de bespreking van alle financiële stukken doorgeschoven naar een later te houden extra (financiële) jaarvergadering. Deze is inmiddels gepland voor maandag 14 mei 2018. De agenda wordt binnenkort online gezet. UPDATE 15 MEI: klik hier voor een korte terugblik op de financiële ledenvergadering van 14 mei 2018.
dsc_0488
De jubilarissen bijeen, v.l.n.r. Simon Schuil, Jannes Mulder, Henk Renken, Garbrand Nienhuis, Roel Bellinga, John ten Cate en Bert Volders (foto Wouter Horst)