Update: in verband met de verhuizing naar de nieuwbouw is deze eerste bijeenkomst voor ‘seniorleden’ een week verschoven en wordt dus nu op woensdag 23 februari om 10.00 uur in de nieuwbouw gehouden.  Mocht je wel willen komen, maar je nog niet hebben opgegeven, dan is dat niet erg en ben je uiteraard van harte welkom!

Afgelopen week is het nieuwe clubhuis van GRC Groningen geopend. Onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken blijft ook in de nieuwbouw te gast bij GRC. Wij zijn blij dat we iedereen in een prachtig nieuw gebouw kunnen ontvangen. De realisatie van de nieuwbouw, en daarmee de uitgebreide faciliteiten, bieden ons de kans nu aan een reeds langer bestaand voornemen gestalte te geven, te weten een (extra) activiteit voor vooral onze oudere leden en oud-leden. 

Onze vereniging heeft de laatste paar jaar veel jongere leden mogen begroeten. Dat is verheugend, maar dat wil niet zeggen dat we onze trouwe leden die iets ouder zijn vergeten. De reünie in het jubileumjaar 2008 onderstreepte de betrokkenheid van oudere (oud-) leden met de vereniging. Die betrokkenheid willen we stimuleren en onze contacten met de groep oudere leden en oud-leden willen we graag aanhalen. Bovendien willen we juist ook voor die leden iets extra’s doen.

Bij veel verenigingen organiseert men al langer een activiteit speciaal voor de oudere leden. Dat doet men meestal in de vorm van een sociëteit, gewoon gezegd: een periodieke bijeenkomst waarbij de gezelligheid voorop staat. Eigenlijk een beetje onder het motto: er hoeft niets, maar wie dat wil kan bijvoorbeeld klaverjassen of sjoelen. Maar alleen even langs komen om bij te praten, onder het genot van een kopje koffie en/of een drankje, is natuurlijk ook mogelijk. We willen in ieder geval niemand iets opdringen en staan graag open voor eventuele suggesties van de (toekomstige) bezoekers van onze sociëteit. Mede daarom zijn deze bijeenkomsten ook uitermate geschikt voor jullie eventuele partners.

Op verzoek van het bestuur hebben Jan Niko de Boer, Frans Müller en Garbrand Nienhuis nagedacht over de invulling van deze activiteit. In overleg met hen hebben we besloten van start te gaan en we nodigen jullie dan ook graag uit voor een eerste oriënterende bijeenkomst op woensdag 23 februari 2011. Plaats van samenkomst is uiteraard het nieuwe clubhuis van GRC Groningen, gelegen op het Sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. Wij hopen jullie omstreeks 10.00 uur ’s morgens te mogen begroeten. Behalve dat we tijdens deze eerste bijeenkomst graag met jullie van gedachten willen wisselen over de invulling van deze activiteit, is er natuurlijk gelegenheid het nieuwe clubhuis te bezichtigen, waarbij voorzitter Robert van Dorst onze gids zal zijn.

We willen graag weten wie we deze eerste keer mogen verwachten en vragen jullie daarom dit even kenbaar te maken aan Garbrand Nienhuis, (050) 541 85 91 of per mail: gm.nienhuis@home.nl. Graag voor 18 februari. Het fundament is nu gelegd, maar samen zullen we er verder invulling aan moeten geven. We hopen daarom jullie op genoemde datum te mogen begroeten.

Iedereen is 23 februari welkom, maar we denken vooral aan de wat oudere leden, donateurs en oud-leden van onze vereniging.

namens het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken
mede namens Jan Niko de Boer, Frans Müller en Garbrand Nienhuis

Marcel Bellinga, secretaris

Onderstaand een foto van een groep leden + partners voor de Korenbeurs op de Vismarkt, tijdens de jubileumviering in 1958.