Hierbij nodigen we alle leden van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken uit voor een extra (financiële) algemene ledenvergadering, op maandag 14 mei 2018. Aanvang is 20.00 uur en de ontvangst in het GRC-clubhuis op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen is vanaf 19.30 uur.

Deze extra vergadering is nodig omdat tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op 19 maart jongstleden de financiële stukken nog niet door de kascommissie konden worden ingezien en daarmee niet konden worden besproken. Het bestuur betreurt deze gang van zaken en zal op 14 mei hier kort op terugkomen. Klik hier voor een verslag van 19 maart.

Klik hier voor de agenda van 14 mei