Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 23 maart is Jacques d’Ancona gehuldigd omdat hij al zestig jaar lid is van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Jan Niko de Boer werd in het zonnetje gezet in verband met het 50 jarig lidmaatschap. Er werden in totaal elf leden gehuldigd omdat ze 25, 40, 50 of dus 60 jaar lid zijn.  Naast de regen aan onderscheidingen werd er ook vergaderd. De vereniging schetste de plannen voor 2015. Zo zijn we eerder deze maand van start gaan met het project videofeedback, waarbij scheidsrechters aan de hand van videobeelden van eigen wedstrijden zich verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast zetten we in op nauw contact met de scheidsrechterscoördinatoren van voetbalverenigingen, mede met het oog op respect en fair play.

Tijdens de jaarvergadering op 23 maart werden naast Jacques d’Ancona (Eelde) en Jan Niko de Boer (Haren) ook Bé Bultena (uit Bedum), Appie Zwerver (Onderdendam) en Henk Bijma (Haren) gehuldigd. Zij zijn al veertig jaar lid. Speldjes voor het 25-jarig jubileum werden uitgereikt aan Jan Swart (Noordwolde), Mebius Minnema (Groningen), Peter Kraan (Zwolle), Roelof Haas (Groningen), Feike Laanstra (Zuidhorn). Jaap Pool (Glimmen), ook 25 jaar lid, was afwezig. Hij zal later worden gehuldigd. Kristian Bakkelo werd met een bloemetje gefeliciteerd met zijn benoeming tot lid van verdienste van de Scheidsrechtersvereniging COVS Oost Groningen en Marije Deuring bleek de winnaar van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2014-2015.

Het bestuur legde aan de leden rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid. Het bestuur bleef ongewijzigd. Marcel Bellinga (secretaris), Martin Schipper, Jannes Mulder en Marc van der Haak werden herbenoemd. Het bestuur schetste een goed verenigingsjaar 2014, dat met ruim 200 leden werd afgesloten. Naast het project videofeedback en nauwer contact met scheidsrechterscoördinatoren van voetbalclubs, wil de scheidsrechtersvereniging in 2015 onder andere een gerichte wervingsacties onder niet-lid zijnde scheidsrechters opzetten, de website vernieuwen en blijvend aandacht vragen voor het belang van respect en fair play. De vereniging maakt zich zorgen over organisatorische ontwikkelingen binnen de KNVB. Het verplaatsen van het districtskantoor naar Zwolle en doorgevoerde bezuinigingen lijken ervoor te zorgen dat de bond verder van de individuele scheidsrechter af komt te staan en dat er bovendien op gebied van opleiding en scholing minder mogelijk is.

Klik hier voor de fotoreportage, gemaakt door Wouter Horst

Klik hier voor de openingsspeech van voorzitter Robert van Dorst

Klik hier voor de uitgesproken beleidsvoornemens van het bestuur

Klik hier voor het algemeen jaarverslag 2014

Op onderstaande foto alle jubilarissen bijeen. Van links naar rechts  Feike Laanstra, Mebius Minnema, Roelof Haas, Jan Niko de Boer, Jan Swart, Jacques d’Ancona, Bé Bultena, Appie Zwerver, Henk Bijma en Peter Kraan. 

Jubilarissen Scheidsrechtersver Groningen eo