Vandaag 8 maart 2015 is de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken jarig! We bestaan vandaag precies 82 jaar. En zijn nog altijd een springlevende en vitale vereniging. Wij feliciteren alle leden uit heden en verleden…

Op 8 maart 1933 reizen Ritske Lamberts (uit Leeuwarden) en Sam Velleman (groepsvoorzitter van COVS Sneek) naar Groningen en richten, met instemming van 28 leden, de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken op. Reeds lang bestaande plannen krijgen hiermee in café ‘De Beurs’ aan de Vismarkt hun beslag. Het eerste bestuur bestaat uit G.A. de Vos (voorzitter), Joh. v.d. Berg (secretaris), J. Udema (penningmeester), H. Vos, J. Gramsbergen, J. Kuipers en R.H. Aukema. De contributie is dertig cent per maand, voor werklozen 5 cent. Het jaar wordt afgesloten met zestig leden. Evenementen voor leden worden in nauwe samenwerking met de Groninger Voetbal Bond (later KNVB Afdeling Groningen) georganiseerd. In 1936-1937 zoekt de vereniging aansluiting bij de landelijke organisatie COVS, wat staat voor Centrale Organisatie voor Voetbal Scheidsrechters.

Vanaf het begin organiseert de vereniging diverse activiteiten en komt men op voor de belangen van voetbalscheidsrechters. Spelregels, (later) trainingen en technische avonden met gastsprekers zijn belangrijke ingrediënten. Tal van prominente bestuurders en bekende scheidsrechters komen voort uit de geledingen van onze vereniging. Meer dan eens ontstaan initiatieven in Groningen en worden grote evenementen in het Groningse georganiseerd. Denk hierbij aan het Nederlands Kampioenschap spelregels en het Nederlands kampioenschap zaalvoetbal.

Jubilea zijn tot nu toe altijd uitgebreid gevierd door de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Het 75-jarig bestaan in 2008 werd gemarkeerd met een heuse feestweek, met daarin een grote reünie, een feestelijke jaarvergadering, een stijlvolle receptie en een gezellige feestavond. Zie hiervoor ook ons fotoboek. Tijdens dat jubileum werd ook het door Marcel Bellinga en Gerard Helsma geschreven jubileummagazine ‘Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken, 75 jaar jong!’ gepresenteerd. In dat magazine de historie van de vereniging in vogelvlucht, aandacht voor bijzondere leden, speciale evenementen en leuke anekdotes. Klik hier voor een digitale versie van het magazine. Wil je een exemplaar (gratis) per post ontvangen? Laat ons dat dan weten via het contactformulier.

De laatste jaren is de vereniging doorgegroeid tot de grootste scheidsrechtersvereniging van Nederland, met veel jonge leden. We hebben prima faciliteiten op het in 2014 gerenoveerde sportpark Corpus den Hoorn, lieten ons afgelopen jaren nadrukkelijk gelden over het thema fair play en respect en realiseerden kortingsregelingen, een eigen sportmasseur en een veel bezochte website. Voorzitter Robert van Dorst werd in 2014 gehuldigd als lid van verdienste, i.v.m. 20 jaar voorzitterschap.

Wil je meer lezen over de gebeurtenissen in de laatste verenigingsjaren. Lees dan de meest recente jaarverslagen op deze site.