Alle activiteiten tot 1 juni afgelast (update 3 april)

Bericht 3 april:

Inmiddels is duidelijk dat alle beperkende maatregelen tot minimaal 28 april van kracht zijn. Bovendien heeft de KNVB besloten het seizoen 2019-2020 verder te laten voor wat het is. Het bestuur heeft besloten dit te volgen en alle activiteiten tot 1 juni 2020 te schrappen. Wel zal er nog een uitgave van ons clubblad De Aftrap verschijnen.

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering blijft vooralsnog gepland staan voor maandag 29 juni. Voor de maanden juli en augustus hopen we dat we de zomertrainingen gewoon kunnen aanbieden, maar dat is uiteraard afhankelijk van de ontwikkelingen.

Uiteraard gaat ons werk als belangenbehartiger waar nodig en mogelijk wel door. Zo zullen we de ontwikkelingen m.b.t. promotie en degradatie van scheidsrechters nauwlettend volgen. Ons standpunt in deze is dat iedereen komend seizoen op minimaal zelfde niveau moet worden ingedeeld.

De inning van de contributies zal zoals gepland gewoon dit voorjaar (april/mei) plaatsvinden. We hopen dat juist nu iedereen onze gezamenlijke vereniging op dit punt blijft steunen. Mocht het echter zo zijn dat je door teruglopende inkomsten momenteel de contributie niet zou kunnen betalen, neem dan contact op, zodat we daarover in gesprek kunnen: covsgroningen@gmail.com.

Let goed op elkaar en hopelijk tot snel!

Bericht 27 maart:

Uiteraard blijft de situatie vooralsnog tot en met 6 april hetzelfde. Inmiddels hebben we besloten dat we ook de pubquiz op 9 april alvast afgelasten. Ook het footgolf van de trainingsgroep op 28 mei gaat niet door. Daar wordt op een later moment een nieuwe datum voor gezocht. Tot slot, de jaarvergadering is verplaatst van 20 april naar (onder voorbehoud uiteraard) 29 juni.

Let allemaal een beetje op elkaar!

Bericht 16 maart:

In navolging van de op 15 maart afgekondigde maatregelen is de periode dat alle activiteiten komen te vervallen verlengd tot 6 april aanstaande.

Bericht 13 maart:

Het bestuur heeft vanochtend 13 maart besloten alle activiteiten tot en met 31 maart aanstaande te schrappen. Dat betekent ook dat de trainingen in deze periode komen te vervallen. Het clubhuis van GRC is tot en met 31 maart gesloten. Tevens is besloten de ‘ladies night’ van 7 april af te lasten. Deze activiteit gaan we op een later moment inhalen.

Met bovengenoemd besluit volgen we het advies van KNVB en NOC*NSF.

Het bestuur