Goed bezochte laatste training Bert

Goed bezochte laatste training Bert

Donderdag 13 juni was een bijzondere dag voor onze vereniging: het was de laatste training van Bert Kamstra. Een grote groep leden kwam samen om deze gelegenheid te vieren, waaronder enkele oude bekenden zoals Bart Pleiter, Bert Volders, en Sijbren Wijnja. Ook Marja en Johan Wardenier waren van de partij voor de nodige support.

De training begon zoals elke andere, met een stevige warming-up gevolgd door zes sprintjes en dat twee keer.

Maar al snel werd duidelijk dat deze training een speciaal tintje had. Berts vrouw, Marjan, kwam het veld op, en vanaf dat moment namen Henk de Wit, Franz Thon en Theo Kok het roer over.

De eerste gebeurtenis was een woordje van Theo, waarna Bert en Marjan in een kruiwagen werden gezet en symbolisch door een finishboog werden gereden. Dit leverde een hoop gelach en applaus op. Maar Bert was nog niet klaar… Hij wilde nog één keer de groep uitdagen met een piramideloop, wat iedereen, inclusief Bart, zwaar viel. Voorzitter Marco Oosting was er trouwens ook, maar die was zijn schoenen vergeten, zul je net zien.

Na deze uitputtende sessie verplaatste het gezelschap zich naar de kantine voor een afsluitende borrel. Hier hield Theo Kok een presentatie met een knipoog naar Bert, waarin hij Bert en zijn vrouw in het zonnetje zette. Voor de oplettende luisteraar was het duidelijk dat Theo elementen uit een eerdere jubileumpresentatie had verwerkt, wat voor herkenning en gegrinnik zorgde. Ook had Theo ineens de aandacht van Bryan en Jan-Willem toen er een mannenonderbroekje op de dia stond met daarboven een goed afgetrainde mannenlijf!

Als blijk van waardering kreeg Bert van het bestuur een weekendje Ameland aangeboden. Daarnaast ontving hij van enkele leden een heerlijk pakketje, zo hadden de Friese leden speciaal Friese lekkernijen meegenomen.

Wij willen Bert nogmaals bedanken voor alle jaren dat hij onze trainer was. Het is onze wens dat de groep altijd zo groot mag blijven als op deze memorabele donderdag.

Namens de hele vereniging, bedankt Bert!

Heb jij je nog niet aangemeld voor onze seizoensafsluiter in de Duindoorn, dit kan tot zondagavond! (Saillant detail: de seizoensafsluiter heeft Bert voor ons geregeld.)

https://forms.gle/BEzTFcckkEb3eLqK7