jaarvergadering Archief

 • Jannes Mulder benoemd tot erelid door Algemene Ledenvergadering

  Jannes Mulder benoemd tot erelid door Algemene Ledenvergadering

  Jannes Mulder is op 15 april bij zijn aftreden als bestuurslid door de Algemene Ledenvergadering benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken.  Jannes was 28 jaar lang actief als bestuurslid en vervulde daarnaast diverse andere functies voor de vereniging. Voorzitter Robert van Dorst verwoordde de voordracht aan de vergadering als volgt: ‘Het afscheid […]

  Lees verder

 • Jaarvergadering en pubquizen van februari en mei verschoven

  Jaarvergadering en pubquizen van februari en mei verschoven

  De Jaarlijks Algemene Ledenvergadering van onze vereniging wordt gehouden op maandag 15 april, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis. Deze ledenvergadering stond eerder gepland voor 25 maart, maar is dus verplaatst. Ook de pubquiz-rondes van februari en mei zijn verplaatst. De pubquiz van februari is op donderdag 14 februari (in plaats van de 21e), terwijl […]

  Lees verder

 • Financiële ledenvergadering verloopt voorspoedig, alle stukken nu vastgesteld

  Financiële ledenvergadering verloopt voorspoedig, alle stukken nu vastgesteld

  De financiële ledenvergadering op 14 mei 2018 is voorspoedig verlopen. In aanwezigheid van elf leden zijn alle financiële stukken doorgenomen en vastgesteld. Op voorstel van de kascommissie werd het bestuur decharge verleend. Ook de hoogte van de contributie en donaties werden conform voorstel vastgesteld. Vanuit kascommissie en vergadering kreeg het bestuur een aantal goede suggesties […]

  Lees verder

 • 14 mei financiële ledenvergadering

  14 mei financiële ledenvergadering

  Hierbij nodigen we alle leden van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken uit voor een extra (financiële) algemene ledenvergadering, op maandag 14 mei 2018. Aanvang is 20.00 uur en de ontvangst in het GRC-clubhuis op sportpark Corpus den Hoorn in Groningen is vanaf 19.30 uur. Deze extra vergadering is nodig omdat tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering op […]

  Lees verder

 • 265 jaar aan jubilea tijdens jaarvergadering

  265 jaar aan jubilea tijdens jaarvergadering

  Tijdens de de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 19 maart zijn zes leden gehuldigd, die samen goed zijn voor 265 jaar trouw lidmaatschap. De onderscheidingen waren voor Henk Renken (25 jaar lid), Simon Schuil (40 jaar) en vier leden die elk 50 jaar lid zijn, te weten Roel Bellinga, Jannes Mulder, John ten Cate en Garbrand Nienhuis. De […]

  Lees verder

 • Jaarvergadering 19 maart: agenda, notulen en jaarverslag nu online

  Jaarvergadering 19 maart: agenda, notulen en jaarverslag nu online

  De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is maandag 19 maart, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, worden de hoogte van de contributie en donaties vastgesteld en worden bestuur en commissies samengesteld. […]

  Lees verder

 • Voorzitter Robert van Dorst tijdens vlot verlopen jaarvergadering: ‘zorgen over positie vrijwilliger’

  Voorzitter Robert van Dorst tijdens vlot verlopen jaarvergadering: ‘zorgen over positie vrijwilliger’

  Voormalig districtsvoorzitter Jan Ensing heeft op 20 maart tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken de gouden speld van COVS Nederland gekregen. Oer-COVS-er Jan Regtop werd gehuldigd tot erelid van de vereniging. Tijdens de vergadering gaf voorzitter Robert aan Dorst aan dat het bestuur zich zorgen maakt over de positie van […]

  Lees verder

 • Kom 20 maart naar de jaarvergadering

  Kom 20 maart naar de jaarvergadering

  De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is maandag 20 maart, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, worden de hoogte van de contributie en donaties vastgesteld en worden bestuur en commissies samengesteld. […]

  Lees verder

 • Jan Regtop erelid, Jannes Mulder lid van verdienste en gouden speld COVS (nu met foto’s)

  Jan Regtop erelid, Jannes Mulder lid van verdienste en gouden speld COVS (nu met foto’s)

  Tijdens een prima verlopen jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 21 maart in het GRC-clubhuis is Jan Regtop benoemd tot erelid van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Jannes Mulder werd dubbel onderscheiden omdat hij al 25 jaar bestuurslid is. Hij ontving de gouden speld van COVS Nederland én werd benoemd tot lid van verdienste. Huldeblijken en bloemen […]

  Lees verder

 • Kom naar de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 21 maart

  Kom naar de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 21 maart

  De Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken is maandag 21 maart, vanaf 20.00 uur in het GRC-clubhuis in Groningen. De ontvangst is vanaf 19.30 uur. Tijdens de vergadering zal het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, worden de hoogte van de contributie en donaties vastgesteld en worden bestuur en commissies […]

  Lees verder