Overzicht activiteiten

Belangenbehartiging en het regelen van faciliteiten en voorzieningen zijn belangrijke peilers in het werk van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Een derde peiler is een reeks aan activiteiten. Daarmee zijn we meer dan een volwaardige sportvereniging!

Diverse activiteiten keren regelmatig terug. Hoofdmoot vormen de trainingen. Daarnaast organiseren we regelmatig thema-avonden met bekende sprekers. Ook zijn er diverse activiteiten waarbij de ontspanning en ontmoeting centraal staat, zoals kaartavonden en de nieuwjaarsinstuif.

Vaste activiteiten die we in een verenigingsjaar zoal organiseren zijn:

–           trainingen: iedere dinsdag en donderdag op kunstgras, 20.00 – 21.15 uur

–           nieuwjaarsinstuif:  een informele gelegenheid om elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wensen

–           Sportweekend Ameland: een driedaags evenement vol trainingen, spelregels en ontspanning

–           spelregelwedstrijden voor COVS-teams

–           een jaarlijkse reanimatietraining

–           clubavonden met bekende sprekers, forumdiscussies en eventuele sponsoracties

–           maatwerkbijeenkomsten, in samenwerking met COVS Noord en KNVB

–           jaarlijkse Algemene Ledenvergadering:  in maart of april

–           deelname aan voetbaltoernooien tegen andere scheidsrechtersverenigingen (‘REF United’)

–           een pubquiz, maandelijks op een donderdag na de training van 21.45 – 22.15 uur

–           een maandelijkse seniorensoos voor oudere leden en oud-leden, elke tweede maandag van de maand

Daarnaast organiseren we regelmatig andere, vaak eenmalige activiteiten.