Johan Roeders spelregelkampioenschap 2015-2016

Op deze pagina tref je de vragen + antwoorden + toelichting aan van alle vragenrondes in het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2015-2016.

Ronde 1

Vraag 1) Partij A speelt als gevolg van o.a. blessures met nog maar 7 spelers, inclusief de doelman. Na een kwartier in de tweede helft raakt er weer een speler van partij A tijdens een duel aan de zijlijn geblesseerd en deze stapt vervolgens van het speelveld. Op dat moment is een kansrijke aanval voor partij B aan de gang. Wat gaat de scheidsrechter nu beslissen?

A. Hij fluit af en wacht max. 30 min. Is de gewonde speler dan nog niet terug, dan staakt hij de wedstrijd

B. Hij fluit af en wacht max. 5 min. Is de gewonde speler dan nog niet terug, dan staakt hij de wedstrijd

C. Hij laat doorspelen totdat de bal uit het spel is. Vervolgens wacht hij max. 30 min. Is de gewonde speler dan nog niet terug, dan staakt hij de wedstrijd

D. Hij laat doorspelen totdat de bal uit het spel is. Vervolgens wacht hij max. 5 min. Is de gewonde speler dan nog niet terug, dan staakt hij de wedstrijd

Het juiste antwoord is D

Toelichting: Handboek competitie zaken blz. 96 onder 3.14. Niet uitspelen van een wedstrijd. Indien een wedstrijd door een scheidsrechter wordt gestaakt, omdat het aantal beschikbare gerechtigde spelers van een der partijen is gedaald tot beneden zeven, worden de spelers die het speelveld hebben verlaten geacht definitief te zijn uitgevallen, indien zij binnen vijf minuten na het tijdelijk staken van de wedstrijd niet opnieuw gereed zouden zijn om de wedstrijd voort te zetten.

Vraag 2) Een wisselspeler komt in de 56e minuut, zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld in, om een met een blessure uitgevallen medespeler te vervangen. Onmiddellijk hierna scoort hij. Nog voor de aftrap bemerkt de scheidsrechter de wisseling. Wat zal hij moeten beslissen?

A. Het doelpunt wordt goedgekeurd. De hervatting is een aftrap na een geldig doelpunt. De wisselspeler ontvangt een gele kaart, maar hij mag op het veld blijven

B. Het doelpunt wordt afgekeurd. De hervatting is een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken (in het doelgebied van de verdedigende partij). De wisselspeler ontvangt een gele kaart en hij moet het veld verlaten.Hij mag het veld weer betreden na een teken van de scheidsrechter

C. Het doelpunt wordt goedgekeurd. De hervatting is een aftrap na een geldig doelpunt. De wisselspeler mag op het veld blijven

D. Het doelpunt wordt afgekeurd. De hervatting is een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken (in het doelgebied van de verdedigende partij). De wisselspeler moet het veld verlaten om de wisselprocedure juist uit te voeren. Hij mag het veld weer betreden na een teken van de scheidsrechter

Het juiste antwoord is A

Toelichting:  Blz. 11. van de aanvullende instructies. Als een doelpunt is gescoord en de scheidsrechter komt vervolgens tot de ontdekking dat het doelpunt is gescoord door een speler die zonder zijn toestemming zijn team heeft gecompleteerd, en dat doet ook een wisselspeler die zijn uitgevallen ploeggenoot vervangt, dan  moet de scheidsrechter het doelpunt goedkeuren maar wel aan de betreffende speler een gele kaart tonen.

Vraag 3) De doelman heeft de bal zonder probleem gevangen. Een aanvaller staat rustig voor de doelman, zonder deze te hinderen. Als de doelman om deze aanvaller heen wil lopen, glijdt hem de bal uit zijn handen. Hij probeert nog tevergeefs te verhinderen dat de aanvaller in balbezit komt. Hij raakt de bal nog wel met zijn handen aan, maar de aanvaller weet de bal toch in het doel te schieten. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

A. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de doelman op de plaats waar de aanvaller de doelman aanviel

B. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de doelman de bal voor de tweede keer met de handen aanraakte

C. Hij keurt het doelpunt af en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de doelman op de plaats waar de aanvaller de doelman aanviel. De aanvaller ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart

D. Hij kent een doelpunt toe en laat hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt

Het juiste antwoord is D  

Toelichting: De aanvaller doet niets verkeerd. Er is geen sprake van hinderen. De doelman die de bal zonder problemen in zijn bezit had, mag nadat hij de bal heeft laten vallen deze niet voor de tweede keer aanraken en maakt daarbij dus eigenlijk een overtreding. Door hier de voordeelregel toe te passen kan het doelpunt goedgekeurd worden.

Vraag 4)Een aanvaller verliest aan de rand van het strafschopgebied in een duel zijn schoen, maar hij blijft in het bezit van de bal en kan nog een paar meter doorlopen. Dan wordt hij door een andere verdediger aangevallen, maar hij wint dat duel en scoort onmiddellijk hierna. Wat vindt de scheidsrechter hiervan?

A. De scheidsrechter keurt het doelpunt goed en laat hervatten met een aftrap na een geldig doelpunt

B. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller stond toen hij zijn schoen verloor

C. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken. Omdat de bal toen al in het doel lag derhalve op een willekeurig punt binnen het doelgebied

D. De scheidsrechter keurt het doelpunt af en laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de aanvaller stond toen hij scoorde

Het juiste antwoord C

Toelichting: Als de speler die zijn schoen verliest en in de actie waarin hij bezig was nog een paar passen loopt en dan de bal speelt, dan is dit geoorloofd. Als hij echter opnieuw aanzet of een duel aan gaat, dan is dat niet toegestaan. De verdedigende partij mag een indirecte vrije schop nemen op een willekeurige plaats in het doelgebied.

Vraag 5) Er wordt een scheidsrechtersbal genomen net binnen het eigen strafschopgebied. Deze wordt correct uitgevoerd (de bal heeft de grond geraakt). Een verdediger speelt de bal rechtstreeks in de richting van zijn eigen doelman, die in zijn doel op de doellijn staat. Deze weet de bal nog maar net met zijn hand over zijn doel te werken. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter zijn?

A. Hoekschop omdat de doelman de bal als laatste aanraakte.

B. De scheidsrechtersbal wordt overgenomen, omdat de bal pas in het spel is als deze buiten het strafschopgebied is gekomen.

C. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij, te nemen op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn, wegens opzettelijk terugspelen van de bal naar de eigen doelman.

D. Het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij, te nemen op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn, wegens opzettelijk terugspelen van de bal naar de eigen doelman. De doelman wordt met een rode kaart van het veld gezonden wegens het voorkomen van een doelpunt.

Het juiste antwoord is C

Toelichting: De overtreding die de doelman maakt door de bal met zijn hand over het doel te werken kan nooit worden bestraft met een rode kaart. De doelman mag in zijn strafschopgebied immers zijn handen gebruiken om zo een doelpunt te voorkomen. Omdat de bal rechtstreeks naar de doelman wordt geplaatst is er sprake van het doelbewust toespelen van de bal door een verdediger naar zijn eigen doelman, wat niet is toegestaan. De straf hiervoor is een indirecte vrije schop te nemen op de lijn van het doelgebied ,die evenwijdig loopt aan de doellijn, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de overtreding werd gemaakt.

Ronde 2

Vraag 1) Bij een aanval door de tegenpartij stapt een verdediger opzettelijk over de zijlijn om een aanvaller in buitenspelpositie te zetten. Nadat de doelman de bal heeft gevangen, stapt de verdediger weer het speelveld in zonder in te grijpen in het spel. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Hij laat doorspelen en zal de verdediger bij de eerstvolgende onderbreking een gele kaart tonen wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het speelveld.

B. Hij onderbreekt het spel en toont de verdediger een gele kaart wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de verdediger het veld in kwam.

C. Hij onderbreekt het spel en toont de verdediger een gele kaart wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken.

D. Hij onderbreekt het spel en toont de verdediger een gele kaart wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de verdediger het veld in kwam.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: Blz. 60 spelregels Veldvoetbal en Blz. 29 aanvullende instructies. Elke verdediger die, om welke reden dan ook, het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt tot de volgende onderbreking van het spel geacht zich op zijn eigen doellijn of zijlijn te bevinden. Dit met het oog op het beoordelen van buitenspel. Als de speler het speelveld met opzet verlaat moet hij de eerstvolgende keer, dat de bal uit het spel is, een waarschuwing ontvangen.

Vraag 2) De scheidsrechter onderbreekt het spel op het middenveld voor opzettelijk spelen van de bal met de hand. Voordat hij de vrije schop laat uitvoeren, hoort hij van de neutrale assistent, dat voor het spelen van de bal met de hand, de doelverdediger een aanvaller een klap had gegeven. Wat moet de scheidsrechter hier beslissen?

A. Hij laat de directe vrije schop voor de handsbal uitvoeren en toont de doelverdediger een gele kaart.

B. Hij laat de directe vrije schop voor de handsbal uitvoeren, maar toont de doelverdediger de rode kaart.

C. Hij toont de doelverdediger de rode kaart en laat het spel hervatten met een directe vrije schop of strafschop.

D. Hij toont de doelverdediger de rode kaart en laat het spel hervatten met een strafschop.

Het juiste antwoord: C

Toelichting: blz. 20 aanvullende instructies en blz. 26 Spelregels Veldvoetbal. De scheidsrechter kan nog terugkomen op zijn beslissing, wanneer hem een overtreding ontgaat en daarop opmerkzaam wordt gemaakt door een assistent en hij het spel nog niet heeft hervat. De spelhervatting behorende bij deze overtreding is een directe vrije schop c.q. strafschop terwijl de overtreder de rode kaart getoond zal moeten worden.

Vraag 3) Terwijl het spel op het middenveld is, ziet de scheidsrechter dat de doelverdediger en een speler van plaats hebben geruild. Ze hebben wel elkaars shirt omgewisseld, zodanig dat de nieuwe doelverdediger als zodanig herkenbaar is en de oude doelverdediger ook aan alle voorschriften voldoet. Moet de scheidsrechter nu iets doen?

A. Nee, het spel gewoon door laten gaan.

B. Ja, affluiten en een indirecte vrije trap toekennen aan de andere partij op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

C. Ja, beide spelers een waarschuwing geven door het tonen van de gele kaart, zodra het spel voor de eerstvolgende keer stil ligt.

D. Ja, beide spelers een waarschuwing geven (gele kaart), maar hiervoor hoeft het spel niet stil te liggen.

Het juiste antwoord: C

Toelichting: blz. 9 aanvullende instructies onder E. Wel van kleding wisselen, maar geen mededeling aan de scheidsrechter volstaat. De scheidsrechter geeft een waarschuwing aan beide spelers, zodra dit mogelijk is zonder het spel hiervoor te onderbreken.

Vraag 4) Hoe en waar moet een wissel plaatsvinden?

A. De speler die vervangen wordt moet het speelveld eerst verlaten bij de middenlijn en de wisselspeler moet daarna het speelveld betreden bij de dug-out.

B. De speler die vervangen wordt moet het speelveld eerst verlaten bij de dichtstbijzijnde zijlijn of doellijn of bij de    middenlijn en de wisselspeler moet daarna het speelveld betreden bij de middenlijn.

C. De speler die vervangen wordt mag op elke plaats het speelveld verlaten en daarna moet de wisselspeler het speelveld betreden bij de middenlijn.

D. De speler die vervangen wordt moet eerst het speelveld verlaten bij de middenlijn en de wisselspeler moet daarna het speelveld betreden bij de middenlijn.

Het juiste antwoord: C

Toelichting: blz. 17 spelregels Veldvoetbal

Vraag 5) Tijdens een correct genomen vrije schop schiet een speler de bal snel met opzet voorzichtig tegen een tegenstander aan die vlak voor de bal staat, om de bal nogmaals te kunnen spelen. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

A. Hij laat gewoon doorspelen

B. Hij onderbreekt het spel en laat de vrije schop overnemen

C. Hij toont de nemer een gele kaart en laat de vrije schop overnemen

D. Hij toont de nemer een gele kaart en geeft de nemende partij een nieuwe vrije schop op de plaats waar de te dichtbij staande speler stond.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: blz. 80 Spelregels Veldvoetbal. Als een speler, tijdens het correct nemen van een vrije schop, de bal bewust tegen een tegenstander aanschiet om de bal nogmaals te kunnen spelen, zonder dit te doen op een onvoorzichtige of onbesuisde wijze, of gepaard gaande met buitensporige inzet, dan moet de scheidsrechter het spel door laten gaan.

Ronde 3

Vraag 1) Een speler, die behandeld is voor een blessure, wacht aan de zijlijn op toestemming van de scheidsrechter om het speelveld te mogen betreden. Vanaf deze plek, achter de zijlijn, spuwt hij naar een tegenstander die in het speelveld loopt. Wat dient de scheidsrechter te beslissen als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

A. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond in het veld.

B. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak.

C. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond in het veld.

D. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak.

Het juiste antwoord: C

Toelichting: Genoemde speler behoort nog steeds tot cat. 1 ofwel tot de 11 spelers van het team. De overtreding die hij maakt is niet anders dan dat hij al wel het sein had gekregen. De overtreding die deze speler maakt is rijp voor de rode kaart en voor de overtreding spuwen van een tegenstander is de spelhervatting een directe vrije schop.

Vraag 2) Bij een inworp laat de inwerpende speler zich voorover vallen en duwt de bal hardhandig in het gezicht van een tegenstander, die zich binnen het speelveld bevindt. Hoe wordt het spel hervat, nadat de inwerpende speler van het speelveld is gezonden door het tonen van de rode kaart?

A. inworp voor de tegenpartij

B. inworp voor dezelfde partij

C. indirecte vrije schop voor de tegenpartij, op de plaats waar de speler stond toen hij de bal in het gezicht kreeg geduwd

D. directe vrije schop voor de tegenpartij, op de plaats waar de speler stond toen hij de bal in het gezicht kreeg geduwd.

Het juiste antwoord: B

Toelichting: Blz. 87 spelregels veldvoetbal en blz. 48 aanvullende instructies. Bij een inworp is de bal in het spel zodra de bal na een correct uitgevoerde inworp binnen het speelveld is gekomen. Dat is hier niet het geval. De inwerper heeft de bal nog niet geworpen en de inworp zal dus overgenomen moeten worden. Wel dient de overtreder voor het ernstig gemeen spel c.q. de gewelddadige actie de rode kaart getoond moeten worden.

Vraag 3) Een verdediger die andere schoenen heeft aangetrokken, loopt zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld weer in. Een aanvaller loopt op dat moment in de richting van het doel met alleen nog de doelverdediger voor hem. De bal wordt hem echter correct afgenomen door de zojuist in het speelveld gekomen verdediger. Hoe dient de scheidsrechter te handelen?

A. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en toont de verdediger een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans

B. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop aan de aanvallende partij en toont de verdediger een gele kaart wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld

C. Hij laat doorspelen en toont de verdediger een gele kaart tijdens de eerstvolgende onderbreking wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld

D. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop of strafschop toe en toont de verdediger een rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

Het juiste antwoord: B

Toelichting: blz. 14 aanvullende instructie onder f. Omdat de speler van schoenen heeft gewisseld buiten het speelveld heeft deze speler toestemming nodig van de scheidsrechter om het speelveld weer te betreden. Hiervoor dient hem een waarschuwing te worden gegeven door het tonen van de gele kaart en omdat het spel is onderbroken, dient het spel te worden hervat met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Vraag 4) Nadat bij een wedstrijd in de topklasse een doelpunt is gescoord door partij A en voordat het spel is hervat, ziet scheidsrechter dat de verzorger van partij A op het speelveld is. De assistent-scheidsrechter, die door de scheidsrechter wordt geraadpleegd, bevestigt dat de verzorger al op het speelveld was toen werd gescoord. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. hij kent het doelpunt toe

B. hij kent het doelpunt toe en stuurt de verzorger naar de dug-out

C. hij keurt het doelpunt af en hervat met een indirecte vrije schop voor partij B in het doelgebied van partij B

D. hij keurt het doelpunt af en hervat met een scheidsrechtersbal op de 5,5 meterlijn van het doelgebied van partij B

Het juiste antwoord: D

Toelichting: blz. 19 Spelregels Veldvoetbal en blz. 12 aanvullende instructies. Wanneer de scheidsrechter, nadat een doelpunt is gescoord en voordat het spel is hervat, constateert dat zich een extra persoon op het speelveld bevond toen het doelpunt werd gescoord en deze extra persoon een speler, wisselspeler, gewisselde speler of teamofficial was, behorende bij het team dat het doelpunt scoorde, dan moet het doelpunt worden afgekeurd. Het spel dient te worden hervat met een Scheidsrechtersbal op de op de 5,5 meterlijn van het doelgebied van partij B.

Vraag 5) Bij de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen krijgt de scheidsrechter de mededeling dat er voor aanvang van de wedstrijd een teamfoto wordt gemaakt. Het eerste elftal (het team dat op de foto gaat) speelt in de 2e klasse van de KNVB. De nieuwe sponsor heeft nieuwe tenues laten maken en het thuisspelende team zal hier in spelen. Het nieuwe tenue bestaat uit sokken, een broek en strakke shirts zonder mouwen. Dit alles in de clubkleuren rood en geel. Zal de thuisspelende vereniging in dit tenue mogen aantreden, als ook de uitspelende vereniging aantreedt in de kleuren rood en geel?

A. Ja, de uitspelende vereniging dient zich te kleden in afwijkende kleuren

B. Ja, als de kleurstelling van de tenues voldoende van elkaar afwijkt, hoeft dit geen probleem te zijn

C. Nee, de uitspelende vereniging mag in haar eigen tenue aantreden

D. Nee, de nieuwe tenues van de thuisspelende vereniging voldoen niet aan de spelregels met betrekking tot de    wedstrijdkleding

Het juiste antwoord: D

Toelichting: blz. 21 Spelregels Veldvoetbal. De standaard-uitrusting geeft aan, dat de spelers een shirt of trui met mouwen moeten dragen. Wat betreft de kleuren zou er zelfs voldoende onderscheid kunnen zijn doordat de ene ploeg geel shirt heeft en de ander een rood shirt en voor de broek juist andersom. 

Ronde 4

Vraag 1) Een doelverdediger staande binnen zijn eigen strafschopgebied, maar buiten het doelgebied, slaat de bal met zijn hand over de doellijn, die door een medespeler doelbewust met de voet is teruggespeeld. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij kent een indirecte vrije schop toe voor de aanvallende partij op de plaats waar de doelverdediger de bal raakte

B. Hij kent een indirecte vrije schop toe voor de aanvallende partij op de plaats waar de doelverdediger de bal raakte en de doelman krijgt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart.

C. Hij kent een hoekschop toe

D. Hij kent een doelpunt of een indirecte vrije schop.

Het juiste antwoord: D

Toelichting: Wanneer de bal via de hand van de doelverdediger in het doel verdwijnt, dan zal hij een doelpunt toekennen (voordeel aanvallende partij). Gaat de bal echter naast of over het doel dat zal de scheidsrechter een indirecte vrije schop toekennen op de plaats waar de bal werd geraakt door de doelverdediger.

Vraag 2) In de 8e minuut van de eerste helft ontvangt een speler van ploeg A zijn tweede gele kaart. Het ontgaat de scheidsrechter echter dat dit zijn tweede gele kaart is. In de rust komt genoemde speler van ploeg A bij de scheidsrechter en deelt de scheidsrechter mede, dat hij  een foutje heeft gemaakt, door hem na de 2e gele kaart niet weg te sturen . Hoe dient hij nu te handelen?

A. Hij kan niets meer doen.

B. Hij ontzegt hem alsnog het verder meespelen en meldt het voorval bij de bond.

C. Hij kan hem pas wegsturen als hij nogmaals een gele of een directe rode kaart krijgt.

D. Hij meldt het voorval bij de bond, maar laat de speler verder spelen.

Het juiste antwoord: D 

Toelichting: De beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden, inclusief of een doelpunt al dan niet is gemaakt en de uitslag van de wedstrijd, zijn bindend. De scheidsrechter mag alleen op een beslissing terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was of, naar zijn oordeel, op advies van een assistent-scheidsrechter of de vierde official, vooropgesteld dat hij het spel nog niet heeft hervat of de wedstrijd heeft beëindigd.

Vraag 3) Op het moment dat een inworp wordt genomen, staat een tegenstander op minder dan 2 meter afstand en krijgt daarbij de bal ongelukkiger wijze in het gezicht en heeft een bloedneus. De scheidsrechter fluit af, staat verzorging toe, maar toont de te dichtbij staande speler de gele kaart wegens onsportief gedrag. Hoe moet het spel nu worden hervat?

A. indirecte vrije schop

B. directe vrije schop

C. inworp

D. scheidsrechtersbal

Het juiste antwoord: C

Toelichting:  blz. 88 Spelregels Veldvoetbal. Goed is om de speler die te dichtbij staat te vermanen en vervolgens deze speler te waarschuwen, wanneer deze de vereiste afstand niet in acht neemt. Het spel wordt hervat met een inworp.

Vraag 4) In een wat rommelig duel wordt het spel op het middenveld onderbroken voor onsportief gedrag ten opzichte van de Scheidsrechter. Hoe wordt het spel daarna dan weer hervat?

A. met een directe vrije schop

B. met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding

C. met een scheidsrechtersbal op de plaats van de overtreding

D. met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was

Het juiste antwoord: B

Toelichting: De bal is in het spel, een speler maakt zich schuldig aan onsportief gedrag en de plaats waar dit geschiedt is binnen het speelveld , dan is de spelhervatting een indirecte vrije schop.

Vraag 5) Een scheidsrechter geeft in een wedstrijd in de 72e minuut een strafschop, terwijl er geen enkele overtreding werd gemaakt. Beide ploegen proberen de scheidsrechter hiervan te overtuigen. De scheidsrechter blijft echter bij zijn beslissing . De “omstreden”strafschop wordt zeer demonstratief naast geschoten, omdat de nemer het ook niet eens is met de beslissing van de scheidsrechter. Wat moet de scheidsrechter doen? 

A. doelschop toekennen.

B. indirecte vrije schop voor de tegenpartij geven.

C. strafschop laten overnemen en de betrokken speler een waarschuwing geven.

D. doelschop plus waarschuwing geven aan de nemer

Het juiste antwoord: B 

Toelichting: Als de scheidsrechter dus van mening is dat er sprake is van onsportief gedrag van de nemer, dan maakt de nemer dus een overtreding. Als de bal hierbij niet in het doel gaat, dan moet de scheidsrechter het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij, te nemen op de plaats van de overtreding (de strafschopstip) Omdat in de vraag staat dat de strafschop zeer demonstratief naast geschoten wordt, is er sprake van onsportief gedrag

Ronde 5

Vraag 1) In de eerste helft van de wedstrijd onderbreekt de scheidsrechter vanwege hevig onweer tijdelijk de wedstrijd. Na 20 minuten wordt het spel weer hervat. In de tweede helft gaat het weer onweren. Hoelang mag er nu onderbroken worden?

A. 10 minuten

B. 20 minuten

C. 30 minuten

D. Totaal maximaal 60 minuten

Het juiste antwoord: A

Toelichting: blz. 17 aanvullende instructies spelregels veldvoetbal. Onderbreken van een wedstrijd mag in totaliliteit niet meer bedragen dan 30 minuten.

Vraag 2) De doelverdediger heeft de bal gevangen. Staande met de bal in zijn hand binnen het eigen strafschopgebied, slaat hij een vervelende toeschouwer, die naast het doel, maar achter de doellijn staat, tegen de borst. De scheidsrechter fluit af. Wat zal hij verder beslissen, nadat de toeschouwer door de aanvoerder van de thuisclub is weggestuurd?

A. Hij zendt de doelman van het veld en laat hervatten met een indirecte vrije schop.

B. Hij geeft de doelman een waarschuwing en laat hervatten met een strafschop.

C. Hij zendt de doelman van het veld en laat hervatten met een scheidsrechtersbal.

D. Hij zendt de doelman van het veld en laat hervatten met een strafschop.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: Wegzenden van de doelman wegens het slaan van welke persoon dan ook is altijd het tonen van de rode kaart. De bal is het spel. De doelman bevindt zich binnen het speelveld. Het slaan van een niet tegenstander geeft als   spelhervatting een indirecte vrije schop.

Vraag 3) Partij A krijgt buiten het strafschopgebied een vrije schop te nemen. De nemer van de schop wipt de bal omhoog, waarna een medespeler de bal met de knie terug speelt op de doelverdediger. Deze vangt de bal met zijn handen op en schiet de bal ver het speelveld in. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

A. Hij laat doorspelen.

B. De nemer van de vrije schop ontvangt een gele kaart wegens onsportief gedrag en de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een indirecte vrije schop toegekend.

C. De nemer van de vrije schop krijgt een gele kaart wegens onsportief gedrag en de vrije schop wordt overgenomen.

D. De nemer van de vrije schop ontvangt een gele kaart wegens onsportief gedrag en de tegenpartij krijgt op de plaats waar de vrije schop werd genomen een directe vrije schop toegekend.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: Dit is niet het toepassen van de truc, omdat verschillende spelers dit doen en er gebeurt dus niets onreglementairs.

Vraag 4) In een reglementair duel tussen een aanvaller en de doelverdediger belanden beiden in de netruimte van het doel achter de doellijn, terwijl de bal via de doelpaal terug het veld in stuit. Alleen deze beide spelers zijn in de buurt van de spelsituatie. De doelman die snel reageert, wordt in de netruimte door de aanvaller vastgepakt, waardoor de aanvaller toch eerder bij de bal kan komen. De scheidsrechter fluit af maar wat moet hij nu beslissen?

A. Hij toont de aanvaller de rode kaart en laat hervatten met een indirecte vrije schop.

B. Hij toont de aanvaller de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

C. Hij toont de aanvaller de gele kaart en laat hervatten met een indirecte vrije schop.

D. Hij toont de aanvaller de gele kaart en laat hervatten met een directe vrije schop.

Het juiste antwoord: B

Toelichting: De bal is in het spel. De overtreding, die de aanvaller begaat (het vastpakken van de doelverdediger) wordt begaan in de zgn. netruimte en is dus buiten het speelveld. De hervatting is daarom een scheidsrechtersbal.

Vraag 5)

I Tijdens een wedstrijd in het amateurvoetbal in de A-categorie raakt een doelverdediger geblesseerd. Er zijn op dat moment nog geen 3 wissels gebruikt en het team heeft geen reserve doelman op de bank zitten. Nu wil de trainer de keeper van het 3e elftal (B-categorie) laten invallen die net klaar is op een ander veld. Echter deze speler stond vooraf niet op het wedstrijdformulier vermeld. De scheidsrechter staat dit zonder meer toe.

II. Een speler van partij A rent het veld uit richting de dug-out van de tegenstander en beledigt daar op grove wijze de trainer van de tegenpartij. De scheidsrechter onderbreekt het spel en stuur de speler weg met een rode kaart en laat vervolgens het spel hervatten met een scheidsrechtersbal.

A. Alleen stelling I is juist

B. Alleen stelling II is juist

C. Beide stellingen zijn juist

D. Beide stellingen zijn onjuist

Het juiste antwoord: A

Toelichting: In het amateurvoetbal mogen spelers na afloop nog worden toegevoegd, dus stelling I is juist. Bij stelling 2  verlaat de speler het veld om een overtreding te begaan en dit dient bestraft te worden met een indirecte vrije schop. Deze stelling was dus onjuist.

Ronde 6

Vraag 1) Bij een schot op doel dreigt de bal hoog in het verlaten doel van partij A te gaan, omdat de doelverdediger een aantal meter voor zijn doel staat. Een wisselspeler van partij A, die in de buurt van het doel aan het warmlopen is, ziet het gevaar. Hij loopt het doelgebied in en kopt de bal over het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Een hoekschop toekennen en de wisselspeler een gele kaart tonen.

B. Een hoekschop toekennen en de wisselspeler een rode kaart tonen.

C. De wisselspeler een gele kaart tonen en het spel laten hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn, het dichtst gelegen bij de plaats van de overtreding.

D. De wisselspeler een gele kaart tonen en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn, het dichtst gelegen bij de plaats van de overtreding.

Het juiste antwoord is C

Toelichting: De actie van de wisselspeler moet worden uitgelegd als onsportief gedrag, waarvoor volgens de regels de gele kaart getoond moet worden. Omdat de wisselspeler het speelveld in komt  en de scheidsrechter hiervoor het spel moet onderbreken wordt de ploeg, waartoe de wisselspeler behoort, bestraft en wel met een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied evenwijdig aan de doellijn, het dichtst gelegen bij de plaats van de overtreding.

Vraag 2) Bij het wegkoppen van een hoge voorzet komen twee verdedigers van team A ter hoogte van de strafschopstip met de hoofden tegen elkaar en blijven op de grond liggen. De scheidsrechter fluit onmiddellijk af en staat verzorging toe in het speelveld. Hoe moet de scheidsrechter het spel voortzetten als de spelers na behandeling weer verder kunnen?

 Hij stuurt beide spelers tijdelijk naar de kant en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken. Op een teken van de scheidsrechter mogen de spelers hierna weer terug in het speelveld.

B. Hij stuurt beide spelers tijdelijk naar de kant en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de spelers met de hoofden tegen elkaar kwamen. Op een teken van de scheidsrechter mogen de spelers hierna weer terug in het speelveld.

C. De spelers mogen op het speelveld blijven en de scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

D. De spelers mogen op het speelveld blijven en de scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de spelers met de hoofden tegen elkaar kwamen.

Het juiste antwoord is C

Toelichting: In het Amateurvoetbal en Betaald Voetbal behoeven twee spelers van dezelfde ploeg het speelveld niet te verlaten na een botsing, met blessurebehandeling ,maar mag verzorging op het speelveld worden gedaan. Behalve in gevallen dat er sprake is van een bloedende wond, dan moet de verzorging wel buiten het speelveld worden gedaan.

Betreft het een botsing tussen 2 spelers van verschillende partijen, dan mag men in het Amateurvoetbal op het veld worden behandeld, doch in het Betaalde Voetbal moet men dan wel naar de kant, zo ook bij wedstrijden in de Topklasse.

De spelhervatting is altijd een scheidsrechtersbal en wel op de plaats waar de bal was ,toen de S. het spel onderbrak.

Vraag 3) Een doelverdediger vangt de bal en wil de bal snel in het spel brengen. Hij loopt naar voren en op het moment dat hij de bal uit de handen wil trappen, wordt dit belemmerd door een tegenstander die voor hem is gaan lopen en een beweging naar de bal maakt. De doelverdediger schrikt hiervan en geeft de speler een elleboogstoot tegen diens borst. De scheidsrechter heeft alles gezien en onderbreekt het spel. Wat moet hij beslissen?

A. Hij toont de doelverdediger de rode kaart en laat het spel hervatten met een strafschop.

B. Hij toont de doelverdediger de rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij van de doelverdediger.

C. Hij toont de doelverdediger de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

D. Hij toont de doelverdediger de rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor het team van deze doelverdediger.

Het juiste antwoord is D

Toelichting: Blz. 69 Spelregels Veldvoetbal.

In de spelregels is bepaald dat men de doelman de gelegenheid moet geven de bal uit zijn handen weer in het spel te brengen. Doet men dat niet, dan dient de S. het spel te onderbreken en is de spelhervatting een indirecte vrije schop.

Het tonen van een kaart is daarbij niet voorgeschreven. In deze casus dient de eerste overtreding te worden bestraft. De doelman die zich daarna echter schuldig maakt aan een gewelddadige handeling, dient voor die overtreding wel te worden bestraft met het tonen van de rode kaart.

Vraag 4) Bij een bekerwedstrijd moet de beslissing vallen door het nemen van strafschoppen. Uit de derde strafschop wordt gescoord en de scheidsrechter kent het doelpunt toe. De doelverdediger is het niet eens met deze beslissing omdat hij van mening is dat de bal de doellijn niet volledig heeft gepasseerd en hij beledigt de scheidsrechter. De scheidsrechter toont hem de rode kaart.  Mag de doelverdediger nu worden vervangen door de reservedoelman die nog op de bank zit?

 A. Ja, een doelverdediger mag altijd tijdens een strafschoppenserie worden vervangen door een reservedoelman die op de bank zit.

B. Ja, dit mag mits deze reservedoelman vermeld staat op het wedstrijdformulier.

C. Ja, dit mag mits er tijdens de wedstrijd nog niet drie keer gewisseld werd.

D. Nee, hij mag alleen worden vervangen door een andere deelnemer aan de strafschoppenserie.

Het juiste antwoord is D

Toelichting blz. 96 Spelregels Veldvoetbal

Aan een strafschoppenserie mag alleen worden deelgenomen door die spelers, die aan het einde van de wedstrijd c.q. verlenging op het speelveld aanwezig waren. Mocht de doelverdediger geblesseerd raken tijdens de strafschoppenserie en de ploeg heeft nog niet het max. aantal wissels toegepast, dan mag deze worden vervangen door een wisselspeler. Wordt hij echter weggezonden, dan geldt de algemene regel, dat hij slechts vervangen mag worden door een andere speler, die gerechtigd was om aan de strafschoppenserie deel te nemen, dus al aanwezig was bij het einde van de wedstrijd c.q. verlenging.

Vraag 5) Een verdediger verlaat het speelveld zonder toestemming van de scheidsrechter door in de buurt van de hoekvlag snel over de zijlijn te stappen, omdat hij van mening is dat hij dan niet mee wordt beoordeeld bij een dreigende buitenspelsituatie. Wat staat er in de spelregels m.b.t. deze situatie?

 Een verdediger die het speelveld bij de zijlijn verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich op de zijlijn te bevinden, maar alleen als hij dit doet om van schoeisel te wisselen.

B. Een verdediger die het speelveld bij de zijlijn verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich op de zijlijn te bevinden, maar alleen als hij dit doet om verzorgd te worden.

C. Een verdediger die, om welke reden dan ook, het speelveld bij de zijlijn verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich in deze situatie buiten het speelveld te bevinden.

D. Een verdediger die, om welke reden dan ook, het speelveld bij de zijlijn verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich in deze situatie op de zijlijn te bevinden.

Het juiste antwoord is D

Toelichting blz. 60 Spelregels Veldvoetbal. Elke verdediger die, om welke reden dan ook, het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt tot de volgende onderbreking van het spel geacht zich op zijn eigen doellijn of zijlijn te bevinden. Dit met het oog op het beoordelen van buitenspel. Als de speler het speelveld met opzet verlaat , moet hij de eerstvolgende keer, dat de bal uit het spel is, een waarschuwing ontvangen.