Johan Roeders spelregelkampioenschap 2013-2014

Ronde 1 (juli/augustus 2013)

1. In de 3e klasse A van de KNVB heeft partij A tijdens de rust gewisseld. De scheidsrechter wordt niet van deze wissel op de hoogte gebracht. Deze nieuwe speler scoort vlak na rust een doelpunt. Dan pas bemerkt de scheidsrechter dat deze speler een wisselspeler is. Wat zal de scheidsrechter beslissen?
a. Deze speler een gele kaart tonen , het doelpunt afkeuren en het spel hervatten met een indirecte vrije schop.
b. Deze speler een rode kaart tonen , het doelpunt afkeuren en het spel hervatten met een doelschop.
c. Deze speler een rode kaart tonen , het doelpunt afkeuren en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal
d. Aftrap na geldig doelpunt en het voorval rapporteren aan de bond.

Het juiste antwoord is D.
Toelichting: Zie blz. 10 van de aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal. Deze bepalingen luiden als volgt:
Wisselspelers mogen alleen na toestemming van de scheidsrechter aan het spel deelnemen.
– Als een wisselspeler vanaf het begin van de wedstrijd deelneemt aan de wedstrijd zonder toestemming van de scheidsrechter, dan dient de scheidsrechter deze wisselspeler verder te laten meespelen, niet te bestraffen, maar dit wel kenbaar te maken aan de KNVB. Het meespelen dient niet als een wissel te worden geteld.
– Als een wisselspeler na de rust van de wedstrijd deelneemt aan de wedstrijd zonder kennisgeving aan de scheidsrechter, dan dient de scheidsrechter deze wisselspeler verder te laten meespelen, niet te bestraffen, maar dit wel kenbaar te maken aan de KNVB. Het meespelen dient wél als een wissel te worden geteld

2. Het spel is onderbroken voor het nemen van een hoekschop. Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, voert de spelhervatting uit. De bal komt bij een medespeler, die de bal in het doel kopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter dat de wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt.
a. Hij laat de hoekschop overnemen
b. Hij laat de hoekschop overnemen en geeft de wisselspeler een waarschuwing
c. Hij hervat het spel met een aftrap na geldig doelpunt en geeft de wisselspeler een waarschuwing
d. Hij hervat het spel met een aftrap na geldig doelpunt

Het juiste antwoord is C.
Toelichting:  Het gaat hier om een wisselspeler, die het team completeert. Het enige wat hij fout doet is, is zonder toestemming van de scheidsrechter het veld in komen, waarvoor hij dus de gele kaart getoond krijgt. Het door een medespeler gescoorde doelpunt kan derhalve gewoon in stand blijven.

3. De doelman van partij A, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, slaat een tegenstander. Nadat dit heeft plaatsgevonden, rolt de bal over de zijlijn. De inworp wordt direct op correcte wijze uitgevoerd door de juiste partij. Pas nu ziet de scheidsrechter het vlagsignaal van zijn assistent en onderbreekt het spel. Na mondeling contact stuurt hij de doelman van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Hoe zal de scheidsrechter het spel nu moeten hervatten?
a. Met een strafschop
b. Met een scheidsrechtersbal
c. De inworp opnieuw laten nemen
d. Met een directe vrije schop

Het juiste antwoord is B.
Toelichting: omdat het spel al weer is hervat met een correcte inworp, kan de S. niet meer terugkomen op de eerdere overtreding (het slaan). Het spel is door de scheidsrechter onderbroken na de correct uitgevoerde inworp, zonder dat er toen een overtreding werd gemaakt. De spelhervatting voor deze onderbreking kan derhalve alleen maar een scheidsrechtersbal zijn.

4. Partij A mag een directe vrije schop nemen, net buiten het eigen strafschopgebied. Omdat het bewust toespelen van de bal met de voet naar de eigen doelverdediger niet is toegestaan, past de speler een truc toe door de bal vanaf de grond met de knie naar zijn doelverdediger te spelen, die de bal in zijn handen pakt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Hij toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelman de bal in zijn handen nam.
b. Hij toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de speler de bal naar zijn doelverdediger speelde.
c. Hij toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de doelman de bal in zijn handen nam.
d. Hij toont de speler een gele kaart en laat de vrije schop overnemen.

Het juiste antwoord is D.
Toelichting: de bal is in het spel als deze getrapt is en beweegt. Als de bal in het spel komt door met de knie de bal te verplaatsen dan is er geen sprake van trappen van de bal en is de bal dus nog niet in het spel. Dus gewoon overnemen van de vrije schop. Wel dient betrokken speler van partij A wel een gele kaart getoond krijgen wegens onsportief gedrag.

5. Een doelverdediger gooit tijdens het spel, vanuit zijn eigen strafschopgebied , maar buiten zijn doelgebied, de bal opzettelijk in het gezicht van een tegenstander, die naast het doel en 1 meter achter de doellijn staat. Wat beslist de scheidsrechter, nadat hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
a. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger gooide.
b. Hij toont de doelverdediger een rode kaart en laat het spel hervatten met een strafschop.
c. Hij toont de doelverdediger een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de doelverdediger stond.
d. Hij toont de doelverdediger een gele kaart en laat het spel hervatten met een strafschop.

Het juiste antwoord is A.
Toelichting: Zie het schema op blz. 39 van de aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal.

Ronde 2 (oktober 2013)

1. Bij het nemen van een strafschop wordt de doelverdediger in de war gebracht doordat op het moment van schieten de strafschopnemer iets roept. Wat beslist de scheidsrechter indien de bal in het doel gaat?
a. Directe vrije schop tegen de strafschopnemer
b. Overnemen van de strafschop en een waarschuwing voor de nemer door het tonen van de gele kaart.
c. Doelpunt
d. Indirecte vrije schop tegen de strafschopnemer

Het juiste antwoord: B

Toelichting:
Blz. 87 spelregels veldvoetbal. Overtreding van de strafschopnemer. En de bal gaat in het doel , dan is altijd overnemen van de strafschop. Wegens onsportief bedrag moet de strafschopnemer een gele kaart te worden getoond.

2. Een verdediger wil een bal wegkoppen, maar hij doet dat niet, omdat een aanvaller “los” roept. De verdediger was van mening, dat de doelverdediger dit riep. Wat moet de scheidsrechter doen?
a.  Directe vrije schop en een waarschuwing door het tonen van de gele kaart voor de speler van de aanvallende partij.
b.  Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij; de overtreder van het speelveld verwijderen door het tonen van de rode kaart
c.  Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats van de overtreding
d.  Indirecte vrije schop voor de verdedigende partij op de plaats van de overtreding + een waarschuwing voor de overtreder door het tonen van de gele kaart.

Het juiste antwoord: D

Toelichting: 
Het gaat hier om misleiden van de tegenstander. Dat wordt gezien als onsportief gedrag, waarvoor een gele kaart getoond moet worden aan de overtreder.  De spelhervatting is een indirecte vrije schop en wel op de plaats waar de overtreding wordt gemaakt (dus daar waar de aanvaller stond toen hij “los”riep.)

3. Tijdens het spel wisselen een veldspeler en de doelverdediger van plaats, met de daarbij behorende kledingwisseling, zonder de scheidsrechter te waarschuwen. Hoe moet deze bij voorkeur handelen als hij, terwijl het spel voortgaat, die wisseling bemerkt?
a. Hij laat doorspelen nu hij heeft geconstateerd dat er een andere doelverdediger is.
b. Hij fluit af, toont beide spelers een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.
c. Hij laat eerst doorspelen tot de volgende spelonderbreking en toont beide spelers een gele kaart.
d. Hij fluit af, toont beide spelers een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop. 

Het juiste antwoord: C

Toelichting: 
Blz. 16 spelregels veldvoetbal. Dus niet affluiten op moment van constatering, maar wachten op eerstvolgende spelonderbreking en dan beide spelers de gele kaart tonen voor het zonder toestemming van de scheidsrechter wisselen van plaats van doelverdediger en speler. 

4. Een speler loopt kwaad het veld uit, zonder zich af te melden. De aanvoerder meldt de speler af bij de scheidsrechter en wil een vervanger inzetten. De scheidsrechter weigert dit, ondanks het feit dat de betrokken speler geen overtreding heeft begaan, waarvoor verwijdering noodzakelijk was. Handelt de scheidsrechter hier juist als het een wedstrijd betreft in de A-categorie?
a. De scheidsrechter handelde juist, omdat de betrokken speler zich niet had afgemeld bij de scheidsrechter.
b. De scheidsrechter handelde juist, omdat bij kwaad weglopen geen vervanging is toegestaan.
c.  De scheidsrechter handelde juist, indien het maximum aantal wisselspelers is gebruikt van het betreffende team.
d. De scheidsrechter handelde volledig juist. 

Het juiste antwoord: C

Toelichting:  
Als het max. aantal spelers al is gewisseld, kan bij deze afmelding niet nog een extra wissel worden ingebracht. Zou nog niet het aantal max. wisselingen hebben plaatsgevonden, dat had deze onwillige speler nog normaal vervangen mogen worden.

5. In de rust wisselt team A een speler. Dit wordt volgens de regels aan de scheidsrechter gemeld. Als de ploegen klaar staan voor de aftrap, beledigt de wisselspeler van A, die dus net het veld ingekomen is, de scheidsrechter. Hij wordt weggestuurd door het tonen van de rode kaart. Mag de wisselspeler worden vervangen als ploeg A nog niet alle wisselspelers heeft verbruikt?
a.  Dat zou wel mogen bij het begin van de wedstrijd, niet bij het begin van de tweede helft.
b.  Dat zou wel mogen als de belediging buiten het veld had plaatsgevonden; in deze situatie niet.
c.  Dat mag; het spel is nog niet hervat; de wissel is nog niet onherroepelijk.
d.  Dat mag, zolang de wisselspeler de bal nog niet heeft gespeeld of geraakt.

Het juiste antwoord: C

Toelichting:
Blz. 10 aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal. De wissel was in deze situatie nog niet onherroepelijk omdat een en ander zich afspeelde voordat de 2e helft was begonnen. Een wissel is nl. definitief als de wisselspeler het speelveld betreedt (nadat eerst de te wisselen speler het speelveld heeft verlaten). Op dat moment wordt hij speler en de speler die hij vervangt, houdt op dat te zijn. De wissel in de rust is definitief op het moment dat de bal voor de tweede helft reglementair in het spel is gebracht. En dat was dus nog niet gebeurd.

Ronde 3 (november 2013)

1.  Een speler die behandeld is aan een blessure wacht aan de zijlijn op toestemming om het speelveld te betreden. Vanaf deze plek achter de zijlijn spuwt hij naar een tegenstander die binnen het speelveld loopt. Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?
a. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij het spel onderbrak.
b. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond in het veld.
c. Hij toont de spuwende speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de tegenstander stond in het veld.
d. Hij toont de spuwende speler een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de tegenstander stond in het veld.

Het juiste antwoord:C

Toelichting:   
Zie schema blz.39 aanvullende instructies veldvoetbal. De spuwende speler behoort tot de actieve spelers en de overtreding – het spuwen naar een tegenstander – dient te worden bestraft met een directe vrije schop op de plaats waar de bespuwde speler werd geraakt. Daarnaast is het vanzelfsprekend, dat de overtreder de rode kaart getoond krijgt.

2. Tijdens het spel begaat een aanvaller een overtreding binnen het speelveld tegen een verzorger die zonder toestemming binnen het speelveld komt. Hoe zal het spel hervat worden nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken?
a. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.
b. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
c. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats van de overtreding.
d. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Het juiste antwoord: D

Toelichting:
Zie blz. 80 Spelregels Veldvoetbal  5e aandachtsstreepje. Omdat dit een overtreding is die wordt begaan door een speler binnen het speelveld, terwijl de bal in het spel is, en de verzorger behoort tot de categorie ander persoon, dient het spel te worden hervat met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

3. Een indirecte vrije schop ter hoogte van het strafschoppunt, te nemen door de aanvallende partij, wordt zo uitgevoerd, dat een aanvaller de bal even met de voet aanraakt. De bal beweegt niet en blijft op zijn plaats liggen. Een tweede aanvaller schiet de bal vervolgens op het doel. Wat beslist de scheidsrechter als de bal rechtstreeks in het doel wordt geschoten?
a. Overnemen.
b. Doelschop.
c. Indirecte vrije schop tegen de aanvallende partij wegens onbehoorlijk gedrag.
d. Indirecte vrije schop tegen de aanvallende partij wegens onbehoorlijk gedrag en toont de nemer een gele kaart. 

Het juiste antwoord: B

Toelichting:
blz. 82 Spelregels Veldvoetbal. De bal is in het spel wanneer deze getrapt is en beweegt. Nadat een aanvaller de bal even met de voet aanraakt betekent dus duidelijk dat de bal nog niet in het spel is. De tweede aanvaller schiet de indirecte vrije schop vervolgens rechtstreeks in het doel van de tegenpartij. Rechtstreeks scoren uit een indirecte vrije schop in het doel van de tegenpartij levert geen geldig doelpunt op. De spelhervatting is een doelschop.

4. Een veldspeler neemt een doelschop, struikelt en speelt de bal, voordat deze buiten het strafschopgebied is, opzettelijk met de hand. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Indirecte vrije schop tegen de nemer wegens het tweemaal spelen van de bal.
b. Strafschop.
c. Doelschop overnemen.
d. Doorspelen.

Het juiste antwoord: C

Toelichting:
blz. 93 Spelregels Veldvoetbal. Bij een doelschop is de bal in het spel wanneer deze rechtstreeks buiten het strafschopgebied is getrapt, hetgeen hier niet het geval is. Dan is de spelhervatting dus overnemen van de doelschop.

5. Een veldspeler neemt de doelschop. Van buiten het strafschopgebied komt de bal bij hem terug, omdat de scheidsrechter de bal raakte. De speler speelt de bal nu met de hand. Wat moet de scheidsrechter doen?
a. Doelschop overnemen.
b. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij.
c. Strafschop voor de tegenpartij.
d. Scheidsrechtersbal, daar waar de scheidsrechter de bal raakte.

Het juiste antwoord: C

Toelichting:
Blz. 94 Spelregels Veldvoetbal. Als een speler, die de doelschop op de juiste wijze heeft genomen, de bal opnieuw aanraakt met de voet, nadat de bal het strafschopgebied heeft verlaten, voordat een andere speler de bal heeft geraakt, dan wordt een indirecte vrije schop toegekend aan de tegenstander op de plaats waar  het opnieuw aanraken gebeurde. Geschiedt de aanraking met de hand, dan is de spelstraf een directe vrije schop. Maar als de overtreding plaatsvond binnen het strafschopgebied van de nemer en de aanraking geschiedt met de hand, dan wordt er een strafschop toegekend.

Ronde 4 (december 2013):

1. Een wisselspeler komt in de 56e minuut, zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld in, om een met een blessure uitgevallen medespeler te vervangen. Onmiddellijk hierna scoort hij. Nog voor de aftrap bemerkt de scheidsrechter de wisseling. Wat zal hij moeten beslissen?
a. Het doelpunt wordt goedgekeurd. De hervatting is een aftrap na een geldig doelpunt .De wisselspeler moet eerst wel het speelveld verlaten.
b. Het doelpunt wordt goedgekeurd. Hervatting aftrap na geldig doelpunt. De wisselspeler ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens het zonder  toestemming betreden van het speelve
c. Het doelpunt wordt afgekeurd.  De hervatting is een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken
d. Het doelpunt wordt afgekeurd. De hervatting is een scheidsrechtersbal ter hoogte van de middenstip

Het juiste antwoord: B

Toelichting: De wisselspeler maakt zich schuldig aan het feit, dat hij zonder toestemming het speelveld heeft betreden. Daarvoor wordt hem de gele kaart getoond.  Het doelpunt kan in stand blijven omdat de speler behoort tot de elf actieve spelers. De spelhervatting is dan ook aftrap na geldig doelpunt.

2. Inworp: de speler werpt de bal met de juiste armbewegingen in. Hij werpt de bal opzettelijk en krachtig tegen het bovenlichaam van een tegenstander, die op 3 meter afstand van de inwerper staat. De inwerper stond bij het inwerpen echter met een voet geheel binnen het speelveld. Wat zal de beslissing van de scheidsrechter zijn?
a. De inwerpende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart De inworp wordt door de tegenpartij overgenomen.
b. De inwerpende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart.
c. De inworp wordt door dezelfde partij overgenomen.
d. De inwerpende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart. Het spel wordt hervat met een directe vrije schop op de plaats waar de tegenstander werd geraakt.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: Hier is sprake van een foutieve inworp.  De inwerper staat met één voet volledig binnen het speelveld. De andere partij mag nu de inworp nemen.  De bal opzettelijk en krachtig tegen het bovenlichaam van een tegenstander te werpen is een gewelddadige handeling, waarvoor aan de overtreder de rode kaart dient te worden getoond.

3. Een aanvaller met de bal aan de voet verlaat om tactische reden, om een verdediger te kunnen passeren, het speelveld. De verdediger die op de zijlijn loopt, houdt de aanvaller buiten het speelveld vast om hem te hinderen om door te lopen. De scheidsrechter onderbreekt het spel en beslist  …….?
a. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken, omdat de overtreding buiten het speelveld plaats vond. Waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens vasthouden.
b. Scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken, omdat de overtreding buiten het speelveld plaats vond. Geen disciplinaire straf.
c. Directe vrije schop op de zijlijn, daar waar de verdediger stond.
d. Indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: Vasthouden van de tegenstander, die wordt gehinderd om door te kunnen lopen dient te worden uitgelegd als onsportief bedrag c.q. het onderbreken van een veelbelovende aanval. Hiervoor dient betrokkene dan ook de gele kaart te worden getoond.  De verdediger die op de zijlijn loopt verlaat het speelveld niet om een overtreding te maken. Wel wordt de overtreding gemaakt buiten het speelveld, terwijl de bal in het spel is.  De spelhervatting moet dus zijn een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken.

4. De doelman die op de doellijn staat, tikt met zijn scheenbeschermer in de hand de bal – die anders zeker in het doel zou gaan – over de doellat. Wat moet de scheidsrechter beslissen?
a. Hij fluit af en zendt de doelman van het speelveld door het tonen van de rode kaart wegens het voorkomen van een doelpunt door opzettelijk hands te maken.
b. Hij fluit af; de doelman ontvangt een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens onsportief gedrag en de hervatting is een indirecte vrije schop op de lijn, die evenwijdig loopt aan de doellijn.
c. Hij fluit af en de hervatting is een strafschop.
d. Hij fluit af en de hervatting is een hoekschop

Het juiste antwoord: B

Toelichting: De doelman maakt zich schuldig aan onsportief gedrag door de bal met de scheenbeschermer in de hand over het doel te tikken. De doelverdediger kan middels het spelen van de bal met de hand ( of het verlengde daarvan) binnen het strafschopgebied nooit bestraft worden met een rode kaart wegens het om zeep helpen van een duidelijke scoringskans. Voor het onsportieve gedrag dient de doelman wel de gele kaart te worden getoond. De spelhervatting  is een indirecte vrije schop op de lijn, die evenwijdig loopt aan de doellijn, het dichtst bij de plaats van de overtreding.

5. Er wordt een scheidsrechtersbal genomen net binnen het eigen strafschopgebied. Deze wordt correct uitgevoerd (de bal heeft de grond geraakt).  Een verdediger trapt de bal in de richting van zijn eigen doelman, die in zijn doel op de doellijn staat. Deze weet de bal nog maar net met zijn hand over zijn doel te werken.  Wat zal de beslissing van de scheidsrechter zijn?
a. De scheidsrechter fluit af en kent een hoekschop toe omdat de doelman de bal als laatste aanraakte.
b. De scheidsrechtersbal wordt overgenomen, omdat de bal pas in het spel is als deze buiten het strafschopgebied is gekomen.
c. De scheidsrechter fluit af en hervat het spel met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij, te nemen op de lijn van het doelgebied die evenwijdig loopt aan de doellijn, wegens doelbewust  terugspelen van de bal naar de eigen doelman.
d. De scheidsrechtersbal wordt overgenomen , omdat je bal vanuit een scheidsrechtersbal niet mag terugspelen naar je eigen doelman.

Het juiste antwoord: C

Toelichting : De bal is in het spel op het moment dat deze de grond heeft geraakt, zoals hier geschied. De  verdediger trapt nu de bal binnen zijn eigen strafschopgebied in de richting van zijn eigen doelman, die de bal nog net met hand over het doel weet te tikken. Deze actie dient te worden uitgelegd als het doelbewust met de voet toespelen van de bal naar zijn doelman.

Omdat de doelman de bal met hand raakt, dient het spel te worden onderbroken en deze overtreding dient te worden bestraft met een indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied, die evenwijdig loopt aan de doellijn, het dichtst bij de plaats van de overtreding.

Ronde 5 (januari 2014)

1. Tijdens een correct duel verliest een speler een schoen. Hij loopt nu achter bal aan en weet hem bij een volgend duel – ongeveer 10 meter verder – over  het doel te koppen . Wat beslist de scheidsrechter?
a. Het spelen van de bal is in dit geval niet geoorloofd; de hervatting is een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken.
b. Het spelen van de bal is in dit geval geoorloofd; de spelhervatting is een doelschop.
c. Het spelen van de bal is in dit geval niet geoorloofd ; de hervatting is wel een hoekschop, doch de speler dient een waarschuwing te krijgen omdat zijn uitrusting niet in orde meer was.
d. Het spelen van de bal is niet geoorloofd; de hervatting is een indirecte vrije schop op de plaats waar  betrokken speler zijn schoen verloor.

Het juiste antwoord: A

Toelichting: blz. 23 bovenaan  spelregels veldvoetbal. Hierin staat wanneer een speler zijn schoen per ongeluk verliest en onmiddellijk daarna de bal speelt en/of een doelpunt scoort, dan is dit geen overtreding en zal het spel niet behoeven te worden onderbroken. Wat is onmiddellijk ?  een klein stukje verder 3 a 5 meter…  In ieder geval niet meer zodra een volgend duel – ongeveer 10 meter verder – wordt aangegaan zoals hier.

Het spel dient derhalve te worden onderbroken en de spelhervatting is in een dergelijk geval een indirecte vrije schop

2. Tijdens het spel begaat een aanvaller een overtreding binnen het speelveld tegen een verzorger die zonder toestemming binnen het speelveld komt. Hoe zal het spel hervat worden nadat de scheidsrechter het spel  heeft onderbroken?
a. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.
b. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
c. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats van de overtreding.
d. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Het juiste antwoord: D

Toelichting: blz.  80 spelregels veldvoetbal. De overtreding wordt gemaakt, terwijl de bal in het spel is, door een speler binnen het speelveld tegenover een ander persoon. Hiervoor is bepaald dat de spelhervatting een scheidsrechtersbal is op de plaats waar de bal was op moment van onderbreking van het spel

3. Tijdens een onderbreking geeft de scheidsrechter toestemming om te wisselen. De wisselspeler bevindt zich al binnen het speelveld als de uit te wisselen speler het speelveld nog moet verlaten. De uit te wisselen speler beledigt nog binnen het speelveld de scheidsrechter. Hoe zal de scheidsrechter handelen?
a. De scheidsrechter geeft de beledigende speler een rode kaart en laat de wisselspeler toe.
b. De scheidsrechter geeft de beledigende speler een gele kaart en laat de wisselspeler toe.
c. De scheidsrechter geeft de beledigende speler een rode kaart en laat geen vervanger toe.
d. De scheidsrechter geeft de beledigende speler een rode kaart , de wisselspeler een gele kaart en stuurt deze dan weer terug naar de spelersbank. Men moet met 10 man verder.

Het juiste antwoord: D

Toelichting : De spelerswisseling is nog niet voltooid op moment van onderbreking.  De beledigende speler dient van het speelveld te worden gezonden door het tonen van de rode kaart. De wisselspeler , die al binnen het speelveld is gekomen, maakt zich schuldig aan het zonder toestemming van de S. binnen het speelveld komen om zijn ploeggenoot te vervangen. Hiervoor ontvangt deze speler de gele kaart. En een speler die met rood van het speelveld wordt gezonden tijdens de wedstrijd , zal niet mogen worden vervangen.

4. Geldt de tijdstrafregeling bij een wedstrijd in de B-categorie ook voor een uitgewisselde speler in de dug-out?
a. Neen, de tijdstrafregeling geldt alleen voor spelers op het veld.
b. Neen, de tijdstrafregeling geldt alleen voor het senioren-voetbal
c. Ja, maar indien een wisselspeler of uitgewisselde speler een waarschuwing krijgt, toont de scheidsrechter direct een rode kaart.
d. Ja, indien een wisselspeler of uitgewisselde speler een waarschuwing krijgt, mag hij 10 minuten niet worden gewisseld

Het juiste antwoord: C

Toelichting: De tijdstrafregeling  geldt ook voor wisselspelers en / of uitgewisselde spelers en  anderen die op de spelersbank mogen plaatsnemen. Hiervoor geldt evenwel dat ze geen 10 minuten straftijd kunnen krijgen. Deze personen krijgen indien ze zich schuldig maken aan een overtreding waarvoor een waarschuwing moet worden gegeven door het tonen van de gele kaart , gelijk een rode kaart en dienen  zich derhalve achter de afrastering te begeven. Voor de op deze wijze getoonde rode kaart wordt geen registratie gedaan naar de bond en leidt dus niet tot uitsluiting voor een volgende wedstrijd.

5. De bal is ergens op het middenveld in het spel. De scheidsrechter ziet nu dat een speler binnen zijn eigen strafschopgebied een andere speler een klap geeft en onderbreekt hiervoor het spel. Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de bal was op  moment van onderbreken.
b. Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een strafschop of met een indirecte vrije schop op de plaats waar de andere speler de klap kreeg.
c. Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de andere de klap kreeg.
d. Hij toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een strafschop    

Het juiste antwoord: B 

Toelichting:  De andere speler kan zowel een tegenstander zijn als een medespeler. De speler die de andere speler een klap geeft dient  zonder meer te worden weggezonden door het tonen van de rode kaart.  De spelhervatting bij een klap geven aan een medespeler is een indirecte vrije schop op de plaats waar de andere speler de klap kreeg. Indien de klap wordt gegeven aan een tegenstander ( binnen het strafschopgebied)  is de spelhervatting een strafschop.

Ronde 6 (februari 2014)

1. Een aanvaller van partij A geeft de doelverdediger van partij B een correcte schouderduw op het moment dat deze doelverdediger met beide voeten op de grond staat. De doelverdediger valt daardoor met bal en al in het doel.  Wat moet de scheidsrechter hier beslissen?
a. Een indirecte vrije schop voor de doelverdediger
b. Een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij plus een waarschuwing door het tonen van de gele kaart aan de aanvaller van partij A
c. Een directe vrije schop voor de doelverdediger
d. Aftrap na geldig doelpunt

Het juiste antwoord: C

Toelichting: Op het moment dat de doelverdediger de bal in zijn bezit heeft, mag hij niet meer worden aangevallen. Uit de zin “de doelverdediger valt met bal en al in het doel”  is af te leiden, dat de doelverdediger de bal al in zijn bezit heeft op het moment dat hij de schouderduw krijgt. Deze overtreding dient te worden bestraft met een directe vrije schop welke genomen mag worden op een willekeurige plaats binnen het doelgebied van de verdedigende partij.

2. Zonder toestemming van de scheidsrechter hebben een veldspeler en de doelverdediger van plaats gewisseld, zonder elkaars shirt aan te trekken. De scheidsrechter bemerkt deze wissel, als de nieuwe doelverdediger in het strafschopgebied de bal in de handen neemt.  Wat beslist de scheidsrechter?
a. Hij onderbreekt het spel, geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart en hervat het spel met een strafschop
b. Hij onderbreekt het spel, geeft de nieuwe doelverdediger een waarschuwing door het tonen van de gele kaart of wordt weggezonden door het tonen van de rode kaart en hervat het spel met een strafschop
c. Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft dan beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart
d. Hij wacht tot de eerstvolgende onderbreking en geeft de nieuwe doelverdediger een waarschuwing door het tonen van de gele kaart

Het juiste antwoord: B

Toelichting: Voor de scheidsrechter is de nieuwe doelverdediger niet te herkennen en heeft deze speler dus nog steeds de rol van veldspeler. Op het moment dat hij de bal in zijn handen neemt, maakt hij zich dus schuldig aan een handsbal. De spelhervatting voor deze handsbal is een strafschop omdat de bal in de handen werd genomen binnen het eigen strafschopgebied.  Voor de handsbal kan de scheidsrechter een gele kaart moeten tonen en indien door de handsbal een duidelijke scoringskans wordt ontnomen dient zelfs aan die nieuwe doelman de rode kaart getoond moeten worden.

3. Een strafschop kan worden toegekend:
a. Onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt, mits deze in het spel is en op het ogenblik dat de overtreding binnen het strafschopgebied plaatsvond, waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend
b. Als de bal zich binnen het strafschopgebied bevindt en deze in het spel is op het ogenblijk dat de overtreding, ongeacht de plaats, geschiedde
c. Indien de bal binnen het strafschopgebied is op het ogenblik dat de overtreding plaatsvond
d. Onafhankelijk van de plaats waar de bal zich bevindt en waar de overtreding heeft plaatsgevonden, indien er sprake is van een gewelddadige handeling

Het juiste antwoord:  A

Toelichting: Als er een overtreding wordt gemaakt volgens rubriek A van regel 12 (overtredingen waarvoor de spelhervatting een directe vrije schop is)  en die overtreding vindt plaats binnen het strafschopgebied  dan zal er een strafschop moeten worden toegekend, voor zover de bal op het moment van de overtreding in het spel is .

4. Een verdediger schiet een directe vrije schop van buiten het strafschopgebied veel te hard terug op zijn eigen doelverdediger. De doelverdediger wil de bal stoppen met zijn voet, maar doet dat niet goed en de bal springt van zijn voet terug richting strafschopstip. Een aanvaller komt nu snel op de bal af, maar net voordat hij de bal in het doel kan schieten, ontneemt de doelverdediger de aanvaller deze duidelijke scoringskans door met een duik de bal voor de voeten van de aanvaller met zijn hand weg te tikken. Wat moet de scheidsrechter hier beslissen?
a. De S. fluit af en bestraft de doelverdediger met een indirecte vrije schop  op de plaats waar de doelverdediger de bal met zijn hand aanraakt
b. De S. fluit af , zendt de doelverdediger van het veld door het tonen van de rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans en hervat het spel met een indirecte vrije schop
c. De S. fluit af, zendt de doelverdediger van het veld door het tonen  de rode kaart  wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans en hervat het spel met een strafschop
d. De S. fluit af, bestraft de doelverdediger met een waarschuwing door het tonen van de gele kaart wegens actief gevaarlijk spel en hervat het spel met een indirecte vrije schop

Het juiste antwoord:  A

Toelichting: Het gaat hier dus om het doelbewust toespelen van de bal door de verdediger . Deze schiet de bal te hard terug op zijn eigen doelman, In eerste instantie raakt de doelman de bal nog niet met zijn handen aan, maar even later  raakt de doelverdediger de bal alsnog met de hand aan, door de bal voor de aanstormende aanvaller weg te slaan.

Omdat de doelverdediger de bal met de hand mag aanraken binnen zijn eigen strafschopgebied, kan hij zich niet schuldig maken aan het ontnemen van een duidelijke scoringskans. Voor het met de hand aanraken van de bal nadat deze doelbewust met de voet  is teruggespeeld door een van zijn medespelers, dient de doelverdediger te worden bestraft met een indirecte vrije schop  op de plaats waar de doelverdediger de bal wegsloeg.

5. Uit een doelschop speelt de doelverdediger de bal rechtstreeks naar een medespeler, die zich buiten   het strafschopgebied bevindt. Deze laatste wipt de bal met de voet omhoog en kopt vervolgens de bal naar zijn eigen doelverdediger, die de bal daarna met de voet wegtrapt. Wat beslist de scheidsrechter?
a. De S. laat gewoon doorspelen
b. Indirecte vrije schop op de plaats waar  de (mede)speler de bal met de voet omhoog wipt en terugkopt naar zijn doelman en een waarschuwing voor deze medespeler door het tonen van de gele kaart
c. Indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger de bal met de voet weg schiet. Is dit binnen het doelgebied, dan op de lijn die evenwijdig loopt aan de doellijn, het dichtst bij de plaats waar de doelverdediger de bal raakt
d. Indirecte vrije schop op de plaats waar de doelverdediger de bal met de voet weg schiet. Is dit binnen het doelgebied, dan op de lijn die evenwijdig loopt aan de doellijn, het dichtst bij de plaats waar de doelverdediger de bal raakt en een waarschuwing voor deze medespeler door het tonen van de gele kaart

Het juiste antwoord: B

Toelichting:  Na een doelschop is de bal in het spel op het moment dat de bal rechtstreeks buiten het strafschop-gebied is gekomen Daar wipt een van de medespelers van de doelman de bal met de voet omhoog om hem vervolgens terug te koppen  naar deze doelman. Deze actie moet worden uitgelegd als de truc” om het bewust toespelen van de bal met de voet naar de eigen doelverdediger te omzeilen… Het maakt vervolgens ook niet uit hoe de doelman de bal verder verwerkt met de voet . hand, borst, hoofd .  De medespeler dient voor deze actie de gele kaart te worden getoond, terwijl de spelhervatting een indirecte vrije schop is op de plaats waar de ”truc” wordt uitgevoerd.