Verzekeringen

Naast de kortingsregeling op de zorgverzekering van Univé en de COVS-korting bij FBTO hebben zowel de KNVB als COVS een aantal collectieve verzekeringen afgesloten om eventuele schade te dekken die ontstaat door je hobby als scheidsrechter dan wel schade die ontstaat bij activiteiten van de COVS en/of KNVB. We zetten ze hier kort op een rij. De KNVB heeft voor leden een aantal collectieve verzekeringen afgesloten:

Collectieve ongevallenverzekering
De collectieve ongevallenverzekering is van kracht tijdens alle onder de vlag van de KNVB te houden activiteiten. Arbiters zijn ook verzekerd tijdens deelname aan activiteiten van COVS-verenigingen. Er is een speciale dekking voor schade aan bril of contactlenzen, ontstaan tijdens een wedstrijd. Voor arbiters geldt bij molestatie en langdurige ziekenhuisopname een uitgebreidere dekking m.b.t. geneeskundige kosten.

Collectieve aansprakelijkheidsverzekering
KNVB-functionarissen zijn via de KNVB verzekerd voor aansprakelijkheid. Het gaat om schade toegebracht aan derden, tijdens KNVB-activiteiten en de reis. De verzekering is secundair, d.w.z. dat hij in werking treedt als geen beroep op andere verzekeringen kan worden gedaan.

Collectieve rechtsbijstandverzekering
Voor scheidsrechters heeft de KNVB een collectieve rechtsbijstandsverzekering afgesloten.  De verzekering biedt verhaals- en rechtsbijstand ter zake van geschillen die voortvloeien uit het optreden als scheidsrechter c.s., inclusief de reis van en naar de wedstrijd.

Meer informatie is ook te krijgen bij de KNVB.

Collectieve rechtsbijstandsverzekering COVS
Vanaf 2009 heeft de COVS een collectieve rechtsbijstandsverzekering voor alle COVS-leden afgesloten voor tucht- en strafrechtzaken waarbij het lid betrokken raakt. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat: covsgroningen@gmail.com.