Commissies

De vereniging werkt met een klein aantal  commissies, die onder de verantwoordelijkheid van het bestuur een aantal taken uitvoert. De commissieleden worden jaarlijks door de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering benoemd. Na de jaarvergadering van 2021 zijn de volgende commissies actief:

Technische commissie
Bert Kamstra (trainer) en Marc van der Haak (technisch weekend) en Marije Deuring (voetbalzaken). 

De technische commissie is onder andere verantwoordelijk voor het realiseren van technische activiteiten zoals de wekelijkse trainingen, het technisch weekeinde Ameland en de eventuele deelname aan de COVS-voetbaltoernooien.

Communicatiecommissie
Marije Deuring en Pascal Souhuwat

De communicatiecommissie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van de website, de inzet van social media en overige communicatieactiviteiten.

Commerciële commissie
Vacature

De commerciële commissie wil samenwerking tussen de vereniging en bedrijven bevorderen door sponsorrelaties tot stand te brengen, faciliteiten voor leden te realiseren en een platform voor sponsors te bieden. Kijk ook op onze sponsorpagina.

Kascommissie
De kascommissie rouleert jaarlijks.

De kascommissie heeft de taak jaarlijks de financiële stukken te controleren en de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering te adviseren over het al dan decharge verlenen aan het bestuur. Leden worden jaarlijks benoemd en zijn slechts eenmaal aansluitend herkiesbaar