Statuten en beleid

Het hoe en wat van onze vereniging is formeel vastgelegd in statuten en in een huishoudelijk reglement.

Klik hier voor de statuten.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.

Klik hier voor het protocol voor de kascommissie

Klik hier voor de contributieregeling

Klik hier voor ons privacystatement