Frits Dekker en Rob Seuren van vv. Helpman

Bij Helpman is er een bijeenkomst geweest van leiders en trainers in de kantine op de ‘herdenkingszaterdag’. Tijdens die bijeenkomst, bezocht door zo’n 60-70 mensen, is er in groepjes gesproken over het voorval in Flevoland en de situatie op de velden in het algemeen als het gaat om gedrag, agressie, respect. Afgesproken is dat trainers en leiders er tijdens trainingen en wedstrijden voortdurend aandacht voor hebben en eisen bij hun spelers. Het gebeurde in veel gevallen al wel. Het bestuur heeft er ook voortdurend aandacht voor in de richting van de leiders en trainers. Daartoe is ook de gedragscode opgesteld door ondergetekende en deze is door het bestuur geaccordeerd als een leidraad binnen de club. Klik hier voor de gedragscode.

Daarnaast zijn de uitgangspunten van deze gedragscode samengevat in een pamflet dat in de vorm van een groot bord (1 bij 4 meter) in de hal bij de kleedkamers komt te hangen. Het is de bedoeling dat alle spelers,trainers, leiders, (bestuurs)leden van Helpman zich conformeren aan de uitgangspunten op dit pamflet (en zich er naar gedragen uiteraard). Dat doen zij door allemaal dit grote pamflet te voorzien van hun naam of handtekening. Een mooi moment daarvoor zou zijn; net voor het eerste competitiewedstrijd thuis na de winterstop. Ook alle nieuwe leden van de toekomst zouden dan voor hun eerste officiele wedstrijd hun naam of handtekening op dit pamflet moeten zetten. Het wordt zo een levend en voortdurend voortbestaand document en moet een vanzelfsperekenheid worden binnen Helpman. Alle geledingen binnen Helpman zullen zich ook voortdurend aan de gedragscode en de consequenties hiervan moeten houden. Niet-respectabel gedrag wordt niet geaccepteerd en heeft consequenties. Klik hier voor het pamflet

Frits Dekker en Rob Seuren, vv. Helpman