Jaarvergadering en beleid

Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Uiterlijk twee weken voor de vergadering kun je op deze plek op deze website en overige vergaderstukken downloaden. De eerstvolgende jaarvergadering is medio april 2021. 

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 13 september 2021

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 21 september 2020

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 15 april 2019

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 19 maart 2018

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 20 maart 2017

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 21 maart 2016

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 23 maart 2015

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 3 maart 2014

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 8 april 2013

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 5 maart 2012.

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 7 maart 2011.

Het bestuur werkt vanuit de algemene doelstellingen en aan de hand van een aantal te formuleren beleidsvoornemens. Deze voornemens worden jaarlijks aan de Jaarlijkse Ledenvergadering voorgelegd.

Klik hier voor de op 13 september 2021 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 21 september 2020 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 15 april 2019 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 19 maart 2018 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de 20 maart 2017 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 21 maart 2016 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 3 maart 2014 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 8 april 2013 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 5 maart 2012 uitgesproken beleidsvoornemens.