Jaarvergadering en beleid

Jaarlijks legt het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde beleid aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Uiterlijk twee weken voor de vergadering kun je op deze plek op deze website de agenda en overige vergaderstukken downloaden.

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 21 september 2020

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 15 april 2019

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 19 maart 2018

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 20 maart 2017

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 21 maart 2016

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 23 maart 2015

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 3 maart 2014

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 8 april 2013

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 5 maart 2012.

Klik hier voor een verslag van de jaarvergadering van 7 maart 2011.

Het bestuur werkt vanuit de algemene doelstellingen en aan de hand van een aantal jaarlijks te formuleren beleidsvoornemens. Deze voornemens worden jaarlijks aan de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering voorgelegd.

Klik hier voor de op 21 september 2020 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 15 april 2019 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 19 maart 2018 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de 20 maart 2017 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 21 maart 2016 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 3 maart 2014 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 8 april 2013 uitgesproken beleidsvoornemens

Klik hier voor de op 5 maart 2012 uitgesproken beleidsvoornemens.