Spelregelvraag van de week

Elke week plaatsen we op deze site een actuele spelregelvraag. Je kunt deze voor jezelf maken en als je wilt het door jou gekozen antwoord + uitleg waarom je dat denkt als opmerking eronder zetten. Na een week volgt het goede antwoord én de nieuwe vraag. De actuele vraag van de week kun je vinden op de homepage van deze website. Hieronder tref je de voorgaande vragen van de week aan, compleet met het juiste antwoord en een toelichting.

Voor de vragen uit 2017 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2016 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2015 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2014 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2013 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2012 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2011 kun je hier klikken

Voor de vragen uit 2010 kun je hier klikken.

Spelregelvraag van de week (5 januari 2018):

Een verdediger staande in zijn eigen strafschopgebied is het niet eens met de assistent-scheidsrechter, die niet vlagt voor buitenspel. Terwijl het spel doorgaat, laat hij dit duidelijk blijken door de assistent op grove wijze te beledigen. Welke acties zal de scheidsrechter moeten ondernemen?

A. Hij fluit af en toont de verdediger eerst een rode kaart en hervat het spel vervolgens met een strafschop.

B. Hij fluit af en toont de verdediger eerst een rode kaart en hervat het spel vervolgens met een indirecte vrije schop op de plaats waar de overtreding werd begaan.

C. Hij fluit af en toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel vervolgens met een SR-bal op de plaats waar de bal was toen er werd afgefloten.

D. Hij fluit af en toont de verdediger een rode kaart en hervat het spel vervolgens met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op moment van affluiten.

Het antwoord op de vraag had B moeten zijn: Zie pagina 48 van het spelregelboek, onder ‘indirecte vrije schop’. Omdat hier sprake is van een niet fysieke overtreding maar beledigen, is de straf een indirecte vrije schop. De grove belediging betekent wel een rode kaart voor de overtreder.  

Spelregelvraag van de week (12 januari 2018):

Een verdediger slaat, in een natuurlijke draaibeweging naar achteren, de bal met de elleboog weg. Hij kan de bal niet zien en slaat deze op de hiervoor beschreven wijze toevalligerwijze weg uit zijn eigen doelgebied. Wat beslist de scheidsrechter?

A. Strafschop en een waarschuwing

B. Strafschop en veldverwijdering wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans

C. Indirecte vrije schop op de lijn van het doelgebied wegens onsportief gedrag

D. Hij laat doorspelen, omdat de speler de bal niet opzettelijk met de elleboog raakt 

Het antwoord had D moeten zijn: Zie pagina 47 van het spelregelboek, onder ‘hands’. Hands is strafbaar als de speler de bal opzettelijk raakt met de hand. En dat is in dit voorbeeld niet het geval. Dus gewoon doorspelen.  

Spelregelvraag van de week (19 januari 2018):

Een speler die buiten het veld aan een blessure is behandeld, kan de wedstrijd niet voortzetten. De wisselspeler die hem vervangt komt zonder toestemming van de scheidsrechter vanaf de bank het speelveld inlopen en begaat onmiddellijk een onbesuisde overtreding op een tegenstander. Hoe moet een scheidsrechter hier beslissen?

A. De speler begaat 2 overtredingen tegelijkertijd. Zonder toestemming betreden van het speelveld en de onbesuisde overtreding. De scheidsrechter toont hem twee keer een gele kaart en daarna rood en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij affloot.

B. De scheidsrechter bestraft alleen de 1e overtreding, het zonder toestemming betreden van het speelveld, toont hem de gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij affloot.

C. De scheidsrechter bestraft de meest ernstige overtreding en toont de wisselspeler een gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen hij affloot.

D. Scheidsrechter bestraft de ernstigste overtreding (onbesuisde overtreding) en toont de wisselspeler een gele kaart, en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar de overtreding werd begaan.

Het antwoord had D moeten zijn: Zie pagina 237 van het spelregelboek. Wanneer meer dan één overtreding tegelijkertijd wordt begaan, dient de ernstigste overtreding in termen van sanctie/hervatting/fysieke ernst/tactische gevolgen, te worden bestraft. In dit geval is dat de onbesuisde actie tegenover de tegenstander.   

Spelregelvraag van de week (26 januari 2018):

De doelverdediger spuwt tijdens het spel vanuit zijn eigen strafschopgebied, maar buiten het doelgebied, naar een aanvaller die achter de doellijn staat. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Wat beslist de scheidsrechter?

A. De doelverdediger wegzenden en een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de plaats waar de bal was, toen het spel werd onderbroken.

B. De doelverdediger wegzenden en een strafschop voor de aanvallende partij.

C. De doelverdediger wegzenden en een scheidsrechtersbal op de doellijn ter hoogte van de aanvaller.

D. De doelverdediger wegzenden en een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij op de doellijn ter hoogte van de aanvaller

Het antwoord had B moeten zijn: Zie pagina 47 van het spelregelboek. Spuwen van een tegenstander is altijd rood. Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding tegen een tegenstander buiten het speelveld, dan wordt het spel hervat met een strafschop als dit een overtreding is waarvoor een directe vrije schop moet worden toegekend. Dus strafschop (pagina 51 onderaan).   

Spelregelvraag van de week (2 februari 2018):

Een speler bevindt zich voor een blessurebehandeling buiten het speelveld aan de zijlijn. Vanuit die positie beledigt hij een tegenstande, die binnen het speelveld loopt op grove wijze, omdat die speler hem de blessure heeft bezorgd. De scheidsrechter hoort dit en onderbreekt het spel. Hij toont de speler de rode kaart. Hoe wordt het spel nu hervat?

A. met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding

B. met een scheidsrechtersbal op plaats van de bal bij affluiten

C. met een indirecte vrije schop op plaats van de bal bij affluiten

D. met een indirecte vrije schop op de zijlijn.

Het antwoord had D moeten zijn: Zie pagina 48, 2, indirecte vrije schop. Een indirecte vrije schop wordt toegekend indien een speler zich schuldig maakt aan het geven van commentaar, het gebruiken van grove, beledigende of ongepaste taal en/of gebaren of andere verbale overtredingen maakt.    

Spelregelvraag van de week (9 februari 2018):

Halverwege de speelhelft van de verdedigende partij lopen een aanvaller en een verdediger achter de bal aan. Als zij in duel gaan om de bal te bemachtigen, komen beide spelers buiten de zijlijn terecht en daar maakt de verdediger een te late tackle, zonder daarbij het gevaar of de gevolgen voor de tegenstander in ogenschouw te nemen. De bal blijft binnen de lijnen van het speelveld. Wat zal de beslissing moeten zijn?

A. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij affloot en toont de verdediger een gele kaart.

B. Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde een toont de overtreder de gele kaart.

C. Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop, omdat de overtreding buiten het speelveld plaatsvond en toont de verdediger de gele kaart.

D. Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde.

Het antwoord had B moeten zijn: Zie pagina 51, onderaan. Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding buiten het speelveld tegenover een tegenstander, dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop op de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de overtreding gebeurde. De persoonlijke straf voor de overtreding is een gele kaart.    

Spelregelvraag van de week (16 februari 2018):

De doelverdediger mag een doelschop nemen. Omdat hij dit snel wil doen, werpt hij de bal vanuit zijn handen op de grond en als deze nog rolt, maar nog wel binnen het doelgebied is, trapt hij de bal correct het spel in. Is dit geoorloofd?

A. Ja dat is geoorloofd, want de bal was volgens de regel nog in het doelgebied toen deze getrapt werd.

B. Neen dat is niet geoorloofd, want bij het nemen van een doelschop moet de bal stilliggen.

C. Neen dat is niet geoorloofd, want de bal lag niet stil op de horizontale lijn van het doelgebied.

D. Dit is wel geoorloofd, want de doelschop mag op elke willekeurige plaats vanuit het doelgebied genomen worden.

Het antwoord had B moeten zijn: Zie pagina 62. In de regels is bepaald, dat de bal stil moet liggen en mag worden getrapt door een speler van de verdedigende partij, vanaf een willekeurig punt binnen het doelgebied.     

Spelregelvraag van de week (23 februari 2018):

Na welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden met een scheidsrechtersbal?

A. Een speler gooit een voorwerp vanuit zijn eigen strafschopgebied naar een tegenstander die binnen dit strafschopgebied staat.

B. Een speler gooit een voorwerp vanuit zijn eigen strafschopgebied naar een tegenstander die buiten dit strafschopgebied en binnen het speelveld staat.

C. Een speler gooit een voorwerp vanuit zijn eigen strafschopgebied naar een toeschouwer die het speelveld op komt lopen.

D. Een speler, die buiten het speelveld staat, gooit een voorwerp naar een tegenstander die binnen het speelveld staat.

Het antwoord had C moeten zijn: Zie pagina 51, onder 4, 2e stipje. Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding binnen het speelveld tegenover een ander persoon, waartoe ook een toeschouwer behoort, dan is de spelhervatting een scheidsrechtersbal.     

Spelregelvraag van de week (2 maart 2018):

Tijdens het spel begaat een aanvaller een fysieke overtreding binnen het speelveld tegen een assistent-scheidsrechter. Hoe zal het spel hervat worden nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken en de aanvaller een rode kaart heeft getoond?

A. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.

B. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

C. Hij laat het spel hervatten met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.

D. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

Het antwoord had C moeten zijn: Zie pagina 51, onder 4. Als de bal in het spel is en een speler begaat een fysieke overtreding binnen het speelveld tegenover een teamofficial, dan is de spelhervatting een directe vrije schop.     

Spelregelvraag van de week (9 maart 2018):

Een wisselspeler komt zonder toestemming van de scheidsrechter vanaf de bank het speelveld inlopen en begaat onmiddellijk een onbesuisde overtreding op een tegenstander, waarop als spelstraf een directe vrije schop staat. Hoe moet een scheidsrechter hier volgens de regels handelen?

A. De speler begaat 2 overtredingen tegelijkertijd. Zonder toestemming betreden van het speelveld en de onbesuisde overtreding. De scheidsrechter toont hem 2x een gele kaart en daarna rood en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

B. De scheidsrechter bestraft alleen de 1e overtreding, het zonder toestemming van de scheidsrechter betreden van het speelveld, toont hem de gele kaart en hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen de scheidsrechter affloot.

C. De scheidsrechter bestraft de ernstigste overtreding en toont de wisselspeler een gele kaart en hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar die overtreding werd begaan.

D. De scheidsrechter bestraft beide overtredingen en toont de wisselspeler 2x een gele kaart en daarna de rode kaart en hervat het spel wegens de ernstigste overtreding (onbesuisde overtreding) met een directe vrije schop op de plaats waar die overtreding werd begaan.

Het antwoord had D moeten zijn: Zie pagina 23, disciplinaire straffen, 1e aandachtsstreepje. Hier worden twee overtredingen gemaakt. Eerst het zonder toestemming betreden van het veld en dan gelijk een onbesuisde overtreding op de tegenstander. Voor beide zaken dient de gele kaart getoond te worden en bij het tonen van de 2e gele kaart volgt de rode kaart. Voor de ernstigste overtreding dient nu een spelhervatting te geschieden en dat was de onbesuisde overtreding op de tegenstander en daarvoor is de spelhervatting een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.     

Spelregelvraag van de week (16 maart 2018):

Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden met een directe vrije schop of strafschop?

A. Een speler trapt een medespeler binnen het speelveld.

B. Een speler verlaat tijdens het spel het speelveld en trapt daar een toeschouwer.

C. Een speler probeert een fotograaf achter het doel te slaan.

D. Een toeschouwer spuwt van buiten het speelveld een speler in het speelveld in het gezicht.

Het antwoord had A moeten zijn: Zie pagina 51 onder 4, 1e aandachtsstip. Als de bal in het spel is en een speler begaat een fysieke overtreding binnen het speelveld tegenover een medespeler, dan is de spelhervatting een directe vrije schop.     

Spelregelvraag van de week (23 maart 2018):

Een trainer is ontevreden over een speler die zijn opdrachten niet goed uitvoert en hij maakt dit tijdens de wedstrijd aan de speler met gebaren duidelijk. De speler reageert kwaad, loopt het veld uit en slaat zijn trainer. De scheidsrechter ziet dit, fluit af en toont de speler de rode kaart. Hoe moet het spel worden hervat?

A. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken.

B. Indirecte vrije schop voor de tegenpartij op de zijlijn het dichtst bij de plaats waar de trainer werd geslagen.

C. Scheidsrechtersbal op de plaats van de overtreding.

D. Een directe vrije schop voor de tegenpartij op de plaats waar de trainer werd geslagen.