Verenigingsagenda

De eerstkomende activiteiten van de Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken zijn:

Dinsdag 18 september 2018: training, 20.00 – 21.15 uur (Corpus den Hoorn/GRC)

Donderdag 20 september 2018: training, 20.00 – 21.15 uur (Corpus den Hoorn/GRC)

Donderdag 20 september 2018: pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Dinsdag 25 september 2018: training, 20.00 – 21.15 uur (Corpus den Hoorn/GRC)

Donderdag 27 september 2018: training, 20.00 – 21.15 uur (Corpus den Hoorn/GRC)

Dinsdag 29 september 2018: training, 20.00 – 21.15 uur (Corpus den Hoorn/GRC)

Zaterdag 6 tot en met zondag 14 oktober 2018: Week van de Scheidsrechter

Maandag 8 oktober 2018: seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag 18 oktober 2018: pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Maandag 29 oktober 2018: grote clubavond met Danny Makkelie, 20.00 uur

Maandag 12 november 2018: seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag 22 november 2018: pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Maandag 10 december 2018: seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag 13 december 2018: pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Donderdag 20 december 2018: laatste training, 20.00 -21.15 uur (Corpus den Hoorn/GRC)

Vrijdag 4 tot en met zondag 6 januari 2019 of 11 tot en met 13 januari 2019: Sportweekend Ameland

(definitieve datum volgt zo spoedig mogelijk)

Zaterdag 5 of 12 januari 2019: nieuwjaarsinstuif met training (13.30 – 14.30 uur) en stamppottenbuffet, 15.30 – 17.30 uur (GRC)

Maandag 14 januari 2019: seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Dinsdag 15 januari 2019: eerste veldtraining van 2019, 20.00 – 21.15 uur (Corpus den Hoorn/GRC)

Zaterdag 19 januari 2019: NK zaalvoetbal voor COVS-teams

Maandag 11 februari 2019: seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Maandag 11 februari 2019: reanimatietraining, 19.00 uur (GRC)

Donderdag 21 februari 2019: pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Maandag 11 maart 2019: seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag 22 maart 2019: pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Maandag 25 maart 2019: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, 20.00 uur (GRC)

Maandag 8 april 2019: seniorensoos, 14.00 – 16.00 uur (GRC)

Donderdag 18 april 2019: pubquiz, 21.45 uur (GRC)

Maandag 13 mei 2019: etentje seniorensoos

Dinsdag 21 mei 2019: laatste veldtraining 2018-2019, 20.00 – 21.15 uur (Corpus den Hoorn/GRC)

Donderdag 23 mei 2019: finale pubquiz en etentje trainingsgroep

Donderdag 4 juli 2019: 1e zomertraining 2019

De trainingen zijn elke dinsdag en donderdag, van 20.00 – 21.15 uur op het moderne kunstgras van sportpark Corpus den Hoorn in Groningen. In de maand juni wordt niet getraind, in juli en augustus alleen op de donderdagavond.