Statuten

Het hoe en wat van onze vereniging is formeel vastgelegd in statuten en in een huishoudelijk reglement.

Klik hier voor de statuten.

Klik hier voor het huishoudelijk reglement.