Contributieregeling

Als lid ben je jaarlijks contributie verschuldigd. Deze bedraagt in 2019 52 euro. Leden die op 1 januari 2018 jonger dan 22 jaar zijn, krijgen 11 euro korting. Om de inning daarvan soepel te laten verlopen, heeft het bestuur, met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, de volgende contributieregeling opgesteld.

Er zijn drie manieren om te betalen:
1. per machtiging tot automatische incasso. Jouw contributie wordt dan medio mei van je rekening afgeschreven, of – indien je voor twee termijnen hebt gekozen – eind april en eind juni. Je hoeft dus niets te doen! Ben je al lid en wil je alsnog machtigen? Klik dan hier.
2. je kunt ook zelf het verschuldigde bedrag overmaken op rekeningnummer NL52INGB0001200817 t.n.v. penningmeester Scheidsrechtersvereniging Groningen en Omstreken. Indien je dit doet voordat je een acceptgiro ontvangt, bespaar je jezelf daarmee administratiekosten.
3. je wacht de brief met nota van de penningmeester af. Deze worden medio maart/april verstuurd. Je wordt dan verzocht voor de aangegeven datum te voldoen. Bij deze manier van betalen wordt 5 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Dit bedrag is bij de contributie opgeteld.

Lidmaatschap opzeggen?
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren voor het einde van het jaar, bij de secretaris. Doe je dit pas na genoemde datum, dan ben je over het nieuwe verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd. Maar uiteraard hopen we dat je gewoon lid wilt blijven!

Niet betalen en dan?
Leden die niet tijdig betalen, kunnen een herinnering tegemoet zien, waarbij bovendien extra administratiekosten in rekening worden gebracht. Heb je daarna nog niet aan je verplichtingen voldaan, dan wordt een deurwaarder ingeschakeld. Bovendien kan het bestuur je dan voordragen voor royement. Namen van geroyeerde leden publiceren we in De Aftrap en geven we door aan de KNVB. Laat het zover niet komen!

Mocht je om wat voor reden ook problemen hebben met het kunnen betalen van de contributie, dan is een betalingsregeling bespreekbaar. Neem in dat geval even contact op met het bestuur.