Johan Roeders spelregelkampioenschap 2018-2019

Op deze pagina kun je alle vragen + antwoorden (inclusief toelichting) vinden van alle tot nu toe gespeelde rondes van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2018-2019.

Ronde 1 (juli 2018)

Vraag 1) Na een duel raken twee tegenstanders geblesseerd en hebben beide verzorging nodig. Een van deze spelers wordt direct door zijn trainer gewisseld voor een klaarstaande wisselspeler. Wat moet de scheidsrechter doen als hij vond dat bij het duel geen overtreding werd gemaakt?

A. Hij laat beide spelers het speelveld verlaten en laat daarna het spel hervatten. Vervolgens geeft hij de speler van partij B toestemming om weer mee te doen en bij de eerstvolgende onderbreking laat hij de wisselspeler van partij A toe.

B. Hij laat partij A wisselen en laat de speler van partij B het veld verlaten. Nadat het spel hervat is geeft hij de speler van partij B toestemming om het veld weer te betreden.

C. Hij laat beide spelers het speelveld verlaten en laat daarna het spel hervatten. Bij de eerstvolgende onderbreking laat hij de wisselspeler van partij A toe en de speler van partij B.

D. Hij staat de wissel van partij A toe en laat de speler van partij B op het speelveld blijven.

Het juiste antwoord was: B

Toelichting: Regel 5, blz. 26. Als de blessure(s) geen gevolg is van een overtreding wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal. Spelers die op het speelveld worden behandeld moeten het speelveld verlaten, voordat het spel wordt hervat. Omdat speler van partij A niet meer terugkomt, kan daarvoor direct een wisselspeler worden ingezet. Opgelapte speler van partij A moet wachten totdat het spel is hervat en mag dan vanaf de zijlijn na toestemming van de Sr. weer het veld betreden.

Vraag 2) Wat moet de scheidsrechter doen als hij heeft gefloten omdat een gewisselde speler vanaf de bank een voorwerp heeft gegooid naar een speler die binnen het speelveld liep?

A. Hij toont de gewisselde speler de rode kaart en laat het spel hervatten met een directe vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de speler geraakt werd of geraakt zou zijn.

B. Hij stuurt de gewisselde speler van het speelveld en de directe omgeving en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de speler werd geraakt of geraakt zou zijn.

C. Hij toont de gewisselde speler de rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

D. Hij stuurt de gewisselde speler van het speelveld en de directe omgeving en laat het spel hervatten met een directe vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de speler geraakt werd of geraakt zou zijn.

Het juiste antwoord was: A

Toelichting: Regel 12. Het gooien van een voorwerp wordt uitgelegd als ernstig gemeen spel dan wel een gewelddadige handeling en voor die overtreding geldt als straf veldverwijdering. (blz. 56). Als een gewisselde speler een voorwerp op het speelveld gooit naar een tegenstander, dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop (of strafschop) op de plaats waar het voorwerp het spel beïnvloedde of de tegenstander raakte of geraakt zou hebben (blz. 58).

Vraag 3) Een verdediger, die verzorgd is bij de zijlijn, komt zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld in. Een aanvaller loopt op dat moment in het strafschopgebied van de tegenpartij met de bal aan de voet in de richting van het verlaten doel. De bal wordt hem echter correct afgenomen door de zojuist in het speelveld gekomen verdediger. Hoe dient de scheidsrechter te handelen?

A. Hij onderbreekt het spel, kent een indirecte vrije schop toe en toont de verdediger de rode kaart wegens het ontnemen van een duidelijke scoringskans.

B. Hij onderbreekt het spel, toont de verdediger de rode kaart en hervat met een strafschop.

C. Hij fluit af, geeft een indirecte vrije schop aan de aanvallende partij en toont de verdediger de gele kaart wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld.

D. Hij laat doorspelen en toont de verdediger de gele kaart tijdens de eerstvolgende onderbreking, wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld.

Het juiste antwoord was: B

Toelichting: Regel 12 blz. 56. Wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter, dan moet de scheidsrechter het spel onderbreken als deze speler ingrijpt in het spel. Als niet gerechtigde speler op dat moment ontneemt hij de tegenpartij een duidelijke scoringskans, voor welke overtreding de rode kaart moet worden getoond en de spelhervatting voor deze overtreding is een strafschop voor de tegenpartij. Had de speler niet ingegrepen, dat had de Sr. kunnen volstaan met het tonen van een gele kaart aan de speler, die zonder toestemming in het speelveld was gekomen.

Vraag 4) Op het moment dat de bal in het doelgebied is, raken twee tegenstanders met elkaar in gevecht op de rand van het doelgebied. De scheidsrechter onderbreekt het spel en toont beide spelers de rode kaart. Hoe en waar moet hij het spel nu hervatten?

A. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

B. Het spel moet worden hervat met strafschop

C. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op een willekeurige plaats in het doelgebied.

D. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar het gevecht plaatsvond.

Het juiste antwoord was: B

Toelichting: Regel 5, blz. 25. Wanneer meer dan één overtreding tegelijkertijd wordt begaan, wordt de ernstigste overtreding in termen van sanctie, hervatting, fysieke ernst en tactische gevolgen bestraft. Overtreding van verdediger betekent een strafschop voor de aanvallende ploeg. Overtreding van de aanvaller betekent een directe vrije schop voor de verdedigende ploeg. Spelhervatting derhalve de strafschop en voor het met elkaar in gevecht raken krijgen beide spelers de rode kaart getoond.

Vraag 5) Bij een aanval door de tegenpartij stapt een verdediger opzettelijk over de zijlijn, omdat hij denkt dat je zodoende een aanvaller buitenspel kunt zetten. Nadat de doelman de bal heeft gevangen stapt de verdediger weer het speelveld in. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. Hij laat doorspelen en zal de verdediger bij de eerstvolgende onderbreking een gele kaart tonen wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het speelveld.

B. Hij onderbreekt en zal de verdediger een gele kaart tonen wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was op het moment van onderbreken.

C. Hij laat doorspelen.

D. Hij onderbreekt het spel en zal de verdediger een gele kaart tonen wegens het zonder toestemming verlaten en betreden van het speelveld. Hij laat hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de verdediger het veld in kwam.

Het juiste antwoord was: A

Toelichting: Regel 11, blz. 50. Een verdediger die het speelveld verlaat zonder toestemming van de scheidsrechter, wordt geacht zich op de eigen doellijn of zijlijn te bevinden, met het oog op het beoordelen van buitenspel, tot de volgende onderbreking van het spel of totdat de verdedigende partij de richting te middenlijn heeft gespeeld en deze buiten het eigen strafschopgebied is. Omdat de speler het speelveld met opzet verliet, moet hij bij de eerstvolgende onderbreking een waarschuwing ontvangen door het tonen van een gele kaart.