Johan Roeders spelregelkampioenschap 2017-2018

Op deze pagina kun je alle vragen + antwoorden (inclusief toelichting) vinden van de tot nu gespeelde rondes van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2017-2018.

Ronde 1

Vraag 1
Een speler van team A mag inwerpen en doet dat heel snel. Een speler van team B , die met een andere bal in de handen binnen het speelveld staat, gooit deze bal richting de wedstrijdbal, die hij op een haar na mist. Dit heeft duidelijk impact op het spel en de scheidsrechter fluit af. Hoe dient de scheidsrechter nu te handelen?
A.  Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar hij de bal geraakt zou hebben en toont de overtreder een gele kaart voor onsportief gedrag.
B. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal en toont de overtreder de gele kaart voor onsportief gedrag.
C. Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen scheidsrechter affloot en toont de overtreder de gele kaart voor onsportief gedrag
D. Hij laat de inworp overnemen en toont de overtreder de gele kaart voor onsportief gedrag.

Het juiste antwoord is A
Toelichting: Als een speler binnen het speelveld een overtreding maakt ten opzichte van een tegenstander, dan is de spelhervatting een directe vrije schop. Omdat hier duidelijk sprake is van onsportief gedrag, moet genoemde overtreder ook nog de gele kaart getoond krijgen.

Vraag 2
De scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal. Wat is juist?
A. Bij een scheidsrechtersbal mogen slechts 2 spelers betrokken zijn.
B. Als de bal zonder geraakt te zijn over de zijlijn gaat, wordt het spel hervat met een inworp.
C. Vanuit de scheidsrechtersbal kan gescoord worden als op zijn minst 2 spelers de bal geraakt hebben.
D. De speler die de bal het eerst raakt nadat de bal de grond heeft geraakt mag de bal niet meer spelen voordat een andere speler de bal heeft geraakt.

Het juiste antwoord is C
Toelichting: Er is nergens bepaald hoeveel mensen er bij een scheidsrechtersbal betrokken mogen zijn. Als een scheidsrechtersbal door een oneffenheid over de zijlijn gaat, wordt de scheidsrechtersbal opnieuw genomen. Als de scheidsrechtersbal de grond heeft geraakt is de bal in het spel en is dan mag een ieder de bal spelen, alleen er kan niet rechtstreeks uit gescoord worden. Dus blijft als enig juiste antwoord over C.

Vraag 3
Een aanvaller en een verdediger gaan een luchtduel aan, waarbij beide spelers naar de bal springen. De aanvaller heeft daarbij zijn arm onreglementair hoog geheven en raakt de verdediger daarmee op onbesuisde wijze tegen het hoofd. Deze blijft geblesseerd liggen en heeft verzorging nodig. Welke handeling van de scheidsrechter is niet correct?
A. Hij vraagt de medische staf het veld in voor behandeling.
B. Hij hervat het spel met een directe vrije schop.
C. Hij toont de aanvaller een gele kaart.
D. Na behandeling moet de verdediger aan de zijlijn wachten op een teken van de scheidsrechter om het speelveld weer te betreden.

Het juiste antwoord is D
Toelichting: Regel 5, blz. 24 Geblesseerde spelers. Als een speler verzorging nodig heeft na een overtreding, waarvoor de overtreder de gele kaart getoond wordt, dan hoeft de geblesseerde /verzorgde speler het speelveld niet te verlaten.

Vraag 4
Op het moment dat de bal in het doelgebied is, raken twee spelers van verschillende teams met elkaar in gevecht op de rand van het doelgebied. De scheidsrechter onderbreekt het spel en toont beide spelers de rode kaart. Hoe en waar moet hij nu het spel hervatten?
A. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
B. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op een willekeurige plaats in het doelgebied.
C. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar het gevecht plaatsvond.
D. Het spel moet worden hervat met een strafschop, want de strafschop als spelhervatting is ernstiger dan een directe vrije schop voor de verdedigende partij.

Het juiste antwoord is D.
Toelichting: Regel 5, blz. 23 Disciplinaire maatregelen. Wanneer meer dan 1 overtreding gelijktijdig wordt gemaakt, wordt de ernstigste overtreding in termen van sanctie, hervatting, fysieke ernst en tactische gevolgen bestraft.

Vraag 5
Een speler bevindt zich voor een blessurebehandeling buiten het speelveld aan de zijlijn. Vanuit die positie beledigt hij een tegenstander die het speelveld loopt op grove wijze, omdat die speler hem de blessure heeft bezorgd. De scheidsrechter hoort dit en onderbreekt het spel. Hij toont nu de speler de rode kaart wegens grove belediging. Hoe wordt het spel nu hervat?
A. De scheidsrechter hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.
B. De scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij affloot.
C. De scheidsrechter hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats van de bal bij het affluiten.
D. De scheidsrechter hervat het spel met een indirecte vrije schop op de zijlijn.

Het juiste antwoord is D
Toelichting: Regel 12,  blz. 48 bovenaan. Een speler die zich schuldig maakt aan het geven van commentaar, het gebruiken van grove, beledigende of ongepaste taal en/of gebaren of andere verbale overtredingen maakt, wordt bestraft met een indirecte vrije schop en omdat in dit geval de overtreding wordt gemaakt buiten het speelveld is de plaats van spelhervatting op de zijlijn.

Ronde 2

Vraag 1

Een speler van Team A mag een strafschop nemen. De nemer maakt een schijnbeweging bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond. Op het zelfde moment begaat de doelverdediger een overtreding. Hij komt voordat de bal gespeeld is van de doellijn af. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen als de bal het doel ingaat?
A. Hij kent het doelpunt niet toe en hervat met een scheidsrechtersbal omdat er door beide teams op hetzelfde moment een overtreding wordt begaan.
B. Hij kent het doelpunt niet toe en laat de strafschop overnemen, omdat hier sprake is van overtredingen van dezelfde zwaarte en toont beide spelers een gele kaart wegens onsportief gedrag.
C. Hij kent het doelpunt niet toe en kent een indirecte vrije schop toe tegen de nemer van de strafschop en toont hem tevens een gele kaart voor onsportief gedrag.
D. Hij kent het doelpunt toe, omdat beide spelers op hetzelfde moment een overtreding begaan.

Het juiste antwoord is C
Toelichting Regel 5 blz. 23 In termen van sanctie wordt – indien overtredingen gelijktijdig worden gemaakt -de ernstigste overtreding bestraft. In dit geval krijgt de speler wegens onsportief naast de indirecte vrije schop ook nog een gele kaart getoond en dat is zwaarder dan het laten overnemen van de strafschop met daarbij geel voor de doelman.

Vraag 2
Een trainer komt nabij de middenlijn het speelveld in en beledigt op een grove wijze de scheidsrechter. De scheidsrechter onderbreekt het spel, omdat de trainer door deze actie tevens ingreep in het spel. Hoe moet hij nu verder handelen?
A. De scheidsrechter stuurt de trainer naar de reservebank terug en hervat met een scheidsrechtersbal.
B. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld en hervat met een directe vrije schop.
C. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld door het tonen van de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.
D. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld door het tonen van de rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop.

Het juiste antwoord is B
Toelichting blz.23 disc.maatregelen De Sr. treedt op tegen clubofficials die zich niet op verantwoorde manier gedragen en kan hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen.

Vraag 3
Welke van de volgende overtredingen, begaan door een speler tijdens het spel, moet bestraft worden met een scheidsrechtersbal?
A. Een speler die binnen het speelveld een teamofficial een trap geeft die het speelveld in is gelopen.
B. Een speler die van buiten het speelveld een bidon in het gezicht van een tegenstander gooit die binnen het speelveld staat.
C. Een speler die door een spelsituatie buiten het speelveld is gekomen en daar een tegenstander een trap geeft.
D. Een speler die vanuit het speelveld een beledigend gebaar maakt naar een toeschouwer die op de tribune zit.

Het juiste antwoord is D
Toelichting: De situaties genoemd onder a, b en c worden allemaal bestraft met een vrije schop , maar antwoord d geeft als spelhervatting een scheidsrechtersbal

Vraag 4
Terwijl de bal in het spel is, raken een aanvaller en een verdediger aan het vechten in het doel achter de doellijn in de zogenaamde netruimte. De verdediger heeft de eerste klap gegeven. De scheidsrechter fluit af. Wat beslist hij?
A. Beide spelers wegzenden en hervatten met een strafschop.
B. Beide spelers een waarschuwing geven en hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was.
C. Beide spelers een waarschuwing geven en hervatten met een strafschop.
D. Beide spelers wegzenden en hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was.

Het juiste antwoord is A
Toelichting:  Spelers die met elkaar vechten moeten beide van het speelveld worden gezonden door het tonen van een rode kaart. De eerste overtreding moet worden bestraft en deze is gemaakt door de verdedigende partij. De spelhervatting is derhalve een strafschop voor de aanvallende partij.

Vraag 5
Tijdens de wedstrijd loopt een wisselspeler het speelveld in om te wisselen met een speler, terwijl het spel gewoon doorgaat. De scheidsrechter ziet dit omdat de wisselspeler ingrijpt in het spel en onderbreekt hiervoor het spel. Hij toont de wisselspeler de gele kaart stuurt hem terug naar de zijlijn en laat hem pas weer toe nadat de uitgewisselde speler het speelveld heeft verlaten. Hoe zal het spel nu hervat moeten worden?
A. Met een directe vrije schop voor de andere partij op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
B. Met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler op de plaats waar de wisselspeler stond toen hij werd teruggestuurd.
C. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
D. Met een directe vrije schop voor de andere partij op de plaats waar de wisselspeler ingreep in het spel.

Het juiste antwoord is D
Toelichting:  blz. 52 Als een wisselspeler de loop van het spel beïnvloedt en de scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel , dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop  op de plaats waar de wisselspeler ingreep in het spel.