Johan Roeders spelregelkampioenschap 2017-2018

Op deze pagina kun je alle vragen + antwoorden (inclusief toelichting) vinden van de tot nu gespeelde rondes van het Johan Roeders spelregelkampioenschap 2017-2018.

Ronde 1

Vraag 1
Een speler van team A mag inwerpen en doet dat heel snel. Een speler van team B , die met een andere bal in de handen binnen het speelveld staat, gooit deze bal richting de wedstrijdbal, die hij op een haar na mist. Dit heeft duidelijk impact op het spel en de scheidsrechter fluit af. Hoe dient de scheidsrechter nu te handelen?
A.  Hij hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats waar hij de bal geraakt zou hebben en toont de overtreder een gele kaart voor onsportief gedrag.
B. Hij hervat het spel met een scheidsrechtersbal en toont de overtreder de gele kaart voor onsportief gedrag.
C. Hij hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen scheidsrechter affloot en toont de overtreder de gele kaart voor onsportief gedrag
D. Hij laat de inworp overnemen en toont de overtreder de gele kaart voor onsportief gedrag.

Het juiste antwoord is A
Toelichting: Als een speler binnen het speelveld een overtreding maakt ten opzichte van een tegenstander, dan is de spelhervatting een directe vrije schop. Omdat hier duidelijk sprake is van onsportief gedrag, moet genoemde overtreder ook nog de gele kaart getoond krijgen.

Vraag 2
De scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal. Wat is juist?
A. Bij een scheidsrechtersbal mogen slechts 2 spelers betrokken zijn.
B. Als de bal zonder geraakt te zijn over de zijlijn gaat, wordt het spel hervat met een inworp.
C. Vanuit de scheidsrechtersbal kan gescoord worden als op zijn minst 2 spelers de bal geraakt hebben.
D. De speler die de bal het eerst raakt nadat de bal de grond heeft geraakt mag de bal niet meer spelen voordat een andere speler de bal heeft geraakt.

Het juiste antwoord is C
Toelichting: Er is nergens bepaald hoeveel mensen er bij een scheidsrechtersbal betrokken mogen zijn. Als een scheidsrechtersbal door een oneffenheid over de zijlijn gaat, wordt de scheidsrechtersbal opnieuw genomen. Als de scheidsrechtersbal de grond heeft geraakt is de bal in het spel en is dan mag een ieder de bal spelen, alleen er kan niet rechtstreeks uit gescoord worden. Dus blijft als enig juiste antwoord over C.

Vraag 3
Een aanvaller en een verdediger gaan een luchtduel aan, waarbij beide spelers naar de bal springen. De aanvaller heeft daarbij zijn arm onreglementair hoog geheven en raakt de verdediger daarmee op onbesuisde wijze tegen het hoofd. Deze blijft geblesseerd liggen en heeft verzorging nodig. Welke handeling van de scheidsrechter is niet correct?
A. Hij vraagt de medische staf het veld in voor behandeling.
B. Hij hervat het spel met een directe vrije schop.
C. Hij toont de aanvaller een gele kaart.
D. Na behandeling moet de verdediger aan de zijlijn wachten op een teken van de scheidsrechter om het speelveld weer te betreden.

Het juiste antwoord is D
Toelichting: Regel 5, blz. 24 Geblesseerde spelers. Als een speler verzorging nodig heeft na een overtreding, waarvoor de overtreder de gele kaart getoond wordt, dan hoeft de geblesseerde /verzorgde speler het speelveld niet te verlaten.

Vraag 4
Op het moment dat de bal in het doelgebied is, raken twee spelers van verschillende teams met elkaar in gevecht op de rand van het doelgebied. De scheidsrechter onderbreekt het spel en toont beide spelers de rode kaart. Hoe en waar moet hij nu het spel hervatten?
A. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
B. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op een willekeurige plaats in het doelgebied.
C. Het spel moet worden hervat met een scheidsrechtersbal op de plaats waar het gevecht plaatsvond.
D. Het spel moet worden hervat met een strafschop, want de strafschop als spelhervatting is ernstiger dan een directe vrije schop voor de verdedigende partij.

Het juiste antwoord is D.
Toelichting: Regel 5, blz. 23 Disciplinaire maatregelen. Wanneer meer dan 1 overtreding gelijktijdig wordt gemaakt, wordt de ernstigste overtreding in termen van sanctie, hervatting, fysieke ernst en tactische gevolgen bestraft.

Vraag 5
Een speler bevindt zich voor een blessurebehandeling buiten het speelveld aan de zijlijn. Vanuit die positie beledigt hij een tegenstander die het speelveld loopt op grove wijze, omdat die speler hem de blessure heeft bezorgd. De scheidsrechter hoort dit en onderbreekt het spel. Hij toont nu de speler de rode kaart wegens grove belediging. Hoe wordt het spel nu hervat?
A. De scheidsrechter hervat het spel met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.
B. De scheidsrechter hervat het spel met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen hij affloot.
C. De scheidsrechter hervat het spel met een indirecte vrije schop op de plaats van de bal bij het affluiten.
D. De scheidsrechter hervat het spel met een indirecte vrije schop op de zijlijn.

Het juiste antwoord is D
Toelichting: Regel 12,  blz. 48 bovenaan. Een speler die zich schuldig maakt aan het geven van commentaar, het gebruiken van grove, beledigende of ongepaste taal en/of gebaren of andere verbale overtredingen maakt, wordt bestraft met een indirecte vrije schop en omdat in dit geval de overtreding wordt gemaakt buiten het speelveld is de plaats van spelhervatting op de zijlijn.

Ronde 2

Vraag 1

Een speler van Team A mag een strafschop nemen. De nemer maakt een schijnbeweging bij het trappen van de bal, nadat de aanloop is afgerond. Op het zelfde moment begaat de doelverdediger een overtreding. Hij komt voordat de bal gespeeld is van de doellijn af. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen als de bal het doel ingaat?
A. Hij kent het doelpunt niet toe en hervat met een scheidsrechtersbal omdat er door beide teams op hetzelfde moment een overtreding wordt begaan.
B. Hij kent het doelpunt niet toe en laat de strafschop overnemen, omdat hier sprake is van overtredingen van dezelfde zwaarte en toont beide spelers een gele kaart wegens onsportief gedrag.
C. Hij kent het doelpunt niet toe en kent een indirecte vrije schop toe tegen de nemer van de strafschop en toont hem tevens een gele kaart voor onsportief gedrag.
D. Hij kent het doelpunt toe, omdat beide spelers op hetzelfde moment een overtreding begaan.

Het juiste antwoord is C
Toelichting Regel 5 blz. 23 In termen van sanctie wordt – indien overtredingen gelijktijdig worden gemaakt -de ernstigste overtreding bestraft. In dit geval krijgt de speler wegens onsportief naast de indirecte vrije schop ook nog een gele kaart getoond en dat is zwaarder dan het laten overnemen van de strafschop met daarbij geel voor de doelman.

Vraag 2
Een trainer komt nabij de middenlijn het speelveld in en beledigt op een grove wijze de scheidsrechter. De scheidsrechter onderbreekt het spel, omdat de trainer door deze actie tevens ingreep in het spel. Hoe moet hij nu verder handelen?
A. De scheidsrechter stuurt de trainer naar de reservebank terug en hervat met een scheidsrechtersbal.
B. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld en hervat met een directe vrije schop.
C. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld door het tonen van de rode kaart en hervat met een scheidsrechtersbal.
D. De scheidsrechter stuurt de trainer van het veld door het tonen van de rode kaart en hervat met een indirecte vrije schop.

Het juiste antwoord is B
Toelichting blz.23 disc.maatregelen De Sr. treedt op tegen clubofficials die zich niet op verantwoorde manier gedragen en kan hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen.

Vraag 3
Welke van de volgende overtredingen, begaan door een speler tijdens het spel, moet bestraft worden met een scheidsrechtersbal?
A. Een speler die binnen het speelveld een teamofficial een trap geeft die het speelveld in is gelopen.
B. Een speler die van buiten het speelveld een bidon in het gezicht van een tegenstander gooit die binnen het speelveld staat.
C. Een speler die door een spelsituatie buiten het speelveld is gekomen en daar een tegenstander een trap geeft.
D. Een speler die vanuit het speelveld een beledigend gebaar maakt naar een toeschouwer die op de tribune zit.

Het juiste antwoord is D
Toelichting: De situaties genoemd onder a, b en c worden allemaal bestraft met een vrije schop , maar antwoord d geeft als spelhervatting een scheidsrechtersbal

Vraag 4
Terwijl de bal in het spel is, raken een aanvaller en een verdediger aan het vechten in het doel achter de doellijn in de zogenaamde netruimte. De verdediger heeft de eerste klap gegeven. De scheidsrechter fluit af. Wat beslist hij?
A. Beide spelers wegzenden en hervatten met een strafschop.
B. Beide spelers een waarschuwing geven en hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was.
C. Beide spelers een waarschuwing geven en hervatten met een strafschop.
D. Beide spelers wegzenden en hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was.

Het juiste antwoord is A
Toelichting:  Spelers die met elkaar vechten moeten beide van het speelveld worden gezonden door het tonen van een rode kaart. De eerste overtreding moet worden bestraft en deze is gemaakt door de verdedigende partij. De spelhervatting is derhalve een strafschop voor de aanvallende partij.

Vraag 5
Tijdens de wedstrijd loopt een wisselspeler het speelveld in om te wisselen met een speler, terwijl het spel gewoon doorgaat. De scheidsrechter ziet dit omdat de wisselspeler ingrijpt in het spel en onderbreekt hiervoor het spel. Hij toont de wisselspeler de gele kaart stuurt hem terug naar de zijlijn en laat hem pas weer toe nadat de uitgewisselde speler het speelveld heeft verlaten. Hoe zal het spel nu hervat moeten worden?
A. Met een directe vrije schop voor de andere partij op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
B. Met een indirecte vrije schop tegen de wisselspeler op de plaats waar de wisselspeler stond toen hij werd teruggestuurd.
C. Met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.
D. Met een directe vrije schop voor de andere partij op de plaats waar de wisselspeler ingreep in het spel.

Het juiste antwoord is D
Toelichting:  blz. 52 Als een wisselspeler de loop van het spel beïnvloedt en de scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel , dan wordt het spel hervat met een directe vrije schop  op de plaats waar de wisselspeler ingreep in het spel.

Ronde 3

Vraag 1

Tijdens het spel begaat een speler een van de volgende overtredingen. Welke overtreding moet worden bestraft met een scheidsrechtersbal?

 

A. Een speler die binnen het speelveld een teamofficial een trap geeft die het speelveld in is gelopen.

B. Een speler die van buiten het speelveld een bidon in het gezicht van een tegenstander gooit die binnen het speelveld staat.

C. Een speler die door een spelsituatie buiten het speelveld is gekomen en daar een tegenstander een trap geeft.

D. Een speler die vanuit het speelveld een beledigend gebaar maakt naar een toeschouwer die op de tribune zit.

Het juiste antwoord is D

Toelichting: blz. 51 onder 4, 2e aandachtstipje. Overtreding tegenover een ander persoon (waartoe een toeschouwer behoort) door een speler vanuit het speelveld geeft als spelhervatting een scheidsrechtersbal.

Vraag 2

Een aanvaller stapt buiten het speelveld naast het doel van de tegenpartij en geeft dit met een teken aan de scheidsrechter aan. Kort hierna vlagt de assistent-scheidsrechter omdat hij van mening is dat deze aanvaller, die zich niet met het spel bemoeide, op die plaats toch in een strafbare buitenspelpositie is als de bal in zijn richting wordt gespeeld. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Doorspelen.

B. Affluiten en een indirecte vrije schop toekennen wegens buitenspel.

C. Affluiten, een gele kaart tonen aan de aanvaller en een indirecte vrije schop toekennen wegens buitenspel.

D. Affluiten, een gele kaart tonen aan de aanvaller en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal.

Het juiste antwoord is A

Toelichting: De aanvaller is met goedkeuring van de scheidsrechter buiten het veld gegaan en bemoeit zich van daaruit ook niet met het spel en maakt derhalve geen overtreding.

Vraag 3

Tijdens het spel begaat een aanvaller een overtreding binnen het speelveld tegen een assistent-scheidsrechter. Hoe zal het spel hervat worden nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken en de aanvaller een rode kaart heeft getoond?

A. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats van de overtreding.

B. Hij laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

C. Hij laat het spel hervatten met een directe vrije schop op de plaats van de overtreding.

D. Hij laat het spel hervatten met een scheidsrechtersbal op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.Het juiste antwoord is C

Toelichting: blz. 51 onder 4 , 2e aandachtstipje, 2e regel. Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding tegenover een wedstrijdofficial (assistent), dan is de spelhervatting een directe vrije schop.

Vraag 4

Tijdens het uitvoeren van een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied trapt een verdediger een aanvaller net buiten het strafschopgebied. Op dat moment heeft de bal wel de grond geraakt, maar geen van de spelers heeft de bal al gespeeld of aangeraakt. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

A. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een indirecte vrije schop voor de aanvallende partij net buiten het strafschopgebied.

B. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een directe vrije schop voor de aanvallende partij net buiten het strafschopgebied.

C. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en het spel wordt hervat met een strafschop.

D. De trappende speler wordt van het speelveld gezonden door het tonen van de rode kaart en de scheidsrechtersbal wordt opnieuw uitgevoerd omdat de bal nog niet in het spel was.

Het juiste antwoord is B.

Toelichting: De overtreding wordt gemaakt juist buiten het strafschopgebied. Bij de uitvoering van de scheidsrechtersbal is de bal in het spel zodra hij de grond heeft geraakt, hetgeen hier het geval is. Dus de overtreding is trappen van een tegenstander tijdens het spel en daarvoor geldt als spelhervatting een directe vrije schop en natuurlijk de rode kaart voor de overtreder.

Vraag 5

In de 1e  helft toont de scheidsrechter een speler een gele kaart wegens onsportief gedrag. Deze speler wordt tijdens de rust door de trainer gewisseld (met kennisgeving aan de scheidsrechter) en neemt na de pauze plaats in de dug-out. Tijdens de tweede helft loopt deze gewisselde speler vanaf de bank naar de zijlijn en maakt een zeer discriminerende opmerking in de richting van een tegenstander. De scheidsrechter fluit af, loopt naar de gewisselde speler toe en:

A. Toont de gewisselde speler zijn tweede gele kaart, gevolgd door een rode kaart.

B. Toont de gewisselde speler zijn tweede gele kaart, gevolgd door een rode kaart en geeft de aanvoerder van het team van de gewisselde speler opdracht zijn team tot 10 spelers terug te brengen.

C. Toont de gewisselde speler meteen een rode kaart.

D. Laat de gewisselde speler plaatsnemen achter de afrastering zonder daarbij een kaart te tonen.

 

Het juiste antwoord is C

Toelichting: blz. 50 Overtredingen die met een veldverwijdering bestraft moeten worden. Een speler, wisselspeler of gewisselde speler wordt van het speelveld gezonden als hij , grove , beledigende taal of een scheidwoord gebruikt en hieronder valt het maken van een discriminerende opmerking.

Ronde 4

Vraag 1

Na het scoren van een doelpunt trekt een speler zijn shirt over zijn hoofd zonder het uit te trekken. De speler draagt onder het over zijn hoofd getrokken shirt nóg een shirt, identiek aan het shirt dat hij over zijn hoofd heeft getrokken, dus inclusief naam en rugnummer. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij vermaant de speler dit niet meer te doen.

B. Hij toont de speler een gele kaart.

C. Hij staat dit toe omdat het ondershirt gelijk is aan het shirt dat is uitgetrokken.

D. Hij staat dit toe omdat de speler geen reclame, politieke, religieuze of persoonlijke uiting op het shirt heeft staan.Het juiste antwoord is B.

Toelichting:blz. 50 Het vieren van een doelpunt Een speler moet een waarschuwing ontvangen als hij zijn shirt uittrekt of zijn hoofd ermee bedekt.

Vraag 2

Gesteund door een harde wind in de rug trapt de doelverdediger van partij A een doelschop hoog en ver op de andere speelhelft. Een medespeler van de doelverdediger, die op het moment dat de bal wordt getrapt alleen nog de uitlopende doelverdediger van partij B voor zich heeft, rent achter de bal aan maar de bal stuit over de doelman heen in het doel zonder aangeraakt te zijn. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Doelpunt.

B. Indirecte vrije schop wegens strafbaar buitenspel.

C. Doelschop partij A.

D. Doelschop partij B.

Het juiste antwoord is A.

Toelichting:blz. 62 Vanuit een doelschop kan rechtstreeks worden gescoord, maar alleen in het doel van de tegenpartij.

Vraag 3

Een speler mag een directe vrije schop nemen buiten zijn strafschopgebied. Hij wil de bal naar zijn doelverdediger spelen, maar omdat dit niet met de voet mag, speelt hij de bal met zijn knie terug op zijn doelverdediger en de doelverdediger pakt de bal in zijn handen. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij fluit af en kent een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij op de plaats waar de doelverdediger de bal oppakte.

B. Hij fluit af en kent een indirecte vrije schop toe aan de tegenpartij op de plaats waar de speler de vrije schop met de knie nam.

C. Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en laat de vrije schop overnemen.

D. Hij laat doorspelen.

Het juiste antwoord is C

 

Toelichting blz. 54 Bij een vrije schop moet de bal stilliggen en is in het spel zodra deze is getrapt en duidelijk beweegt. Spelen van de bal met de knie is dus bij een vrije schop niet voldoende om de bal in het spel te brengen. De bal bewegen met de knie is geen trappen. Omdat het ook nog eens onsportief gedrag is, wordt de overtreder ook nog de gele kaart getoond. De vrije schop moet dus gewoon opnieuw worden genomen.

Vraag 4

Tijdens de rust is een speler vanwege toiletbezoek te lang in de kleedkamer achtergebleven en de wedstrijd is zonder hem hervat. Deze speler betreedt vervolgens zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld en wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander tegen de benen geschopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter, dat deze speler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

A. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop tegen de schoppende speler.

B. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop tegen deze speler.

C. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en laat het spel hervatten met een strafschop tegen de schoppende speler.

D. Hij stuurt de schoppende speler van het speelveld, toont de speler die zonder toestemming zijn team completeerde een gele kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal.

Het juiste antwoord is C

Toelichting: De speler, die zonder toestemming het speelveld betreedt om zijn team weer compleet te maken, zal een gele kaart getoond moeten worden. Omdat hij op dat moment weer deel uitmaakt van de ploeg en  tegen hem een overtreding wordt gemaakt (zijnde het trappen van de tegenstander) volgt voor de overtreder een rode kaart en het spel dient daarna te worden hervat met een directe vrije schop.

Vraag 5.

Terwijl de bal nabij de middenlijn in het spel is gooit een speler, die binnen het speelveld staat, een scheenbeschermer met kracht naar een wisselspeler van de tegenpartij die op de reservebank zit. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

A. Hij fluit af, toont de speler een gele kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de speler gooide.

B. Hij fluit af, toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een directe vrije schop voor de tegenpartij vanaf de zijlijn, het dichtst bij de plaats waar de wisselspeler zat.

C. Hij fluit af, toont de speler een rode kaart en hervat het spel met een scheidsrechtersbal vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

D. Hij fluit af, toont de speler een rode kaart en laat het spel hervatten met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar bal was toen het spel werd onderbroken.

Het juiste antwoord is B

Toelichting: blz. 51 onder 4 , 3e aandachtspuntje. Als de bal in het spel is en een speler begaat een overtreding tegen een wisselspeler buiten het speelveld, dan wordt het spel hervat met een vrije schop op de zijlijn het dichtst bij de plaats waar de overtreding plaatsvond. Dat de overtreder een rode kaart getoond moet worden zal een ieder duidelijk zijn.